Saatavan hakeminen oikeusteitse tai palkkaturvasta

Mikäli työnantaja ei maksa palkkasaatavaa, voi työntekijä hakea saataviaan käräjäoikeudessa nostamallaan kanteella. Kanne on hänen itsensä pantava vireille. Tässä vaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä asianajotoimistoon tai oman kunnan oikeusaputoimistoon.

Jos työnantaja on maksukyvytön, tulee työntekijän ottaa yhteyttä kotipaikkansa työ- ja elinkeinotoimistoon palkkaturvahakemuksen tekemiseksi. Palkkaturvahakemus on jätettävä kolmen kuukauden sisällä saatavan erääntymisestä. Katso lisätietoja kohdasta Palkkaturva.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn