Palkkasaatava työsuhteen päättymisen jälkeen

Työsopimuslain mukaan työsuhteen päättyessä päättyy myös palkanmaksukausi (2 luku 14 §). Työsuhteesta johtuvan saatavan suorituksen viivästyessä työntekijällä on oikeus saada korkolain mukaisen viivästyskoron (4 §) lisäksi täysi palkka odotuspäiviltä, enintään kuitenkin kuudelta kalenteripäivältä.

Jos työntekijä ei mielestään ole saanut kaikkia hänelle kuuluvia palkkoja työsuhteen päätyttyä, hänen on pyydettävä työnantajaltaan palkanmaksun oikaisua. Apuna voi käyttää työsuhteen päättymisen jälkeen käytettävää palkkasaatavailmoitusta.

Odotusajan palkka

Jos työsuhteesta johtuva saatava ei ole selvä ja riidaton tai jos suorituksen viivästyminen on johtunut laskuvirheestä tai tällaiseen rinnastettavasta erehdyksestä, työntekijällä on oikeus odotuspäivien palkkaan vain, jos hän on huomauttanut suorituksen viivästymisestä työnantajalle kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä eikä työnantaja ole suorittanut saatavaa kolmen arkipäivän kuluessa huomautuksesta. Oikeus odotuspäivien palkkaan alkaa tällöin työnantajalle varatun maksuajan kuluttua.

Mitä tehdä palkanmaksun viivästymistilanteissa?

Entä jos työnantaja on maksukyvytön? Kirjautumalla oikeasta yläkulmasta OMA+-palveluun, pääset katsomaan Lakiruutu-sarjan kahdeksannen jakson, jossa keskitytään palkanmaksun kysymyksiin.

Lakiruudussa käsitellään muun muassa palkkasaatavalomakkeen lähettämistä ja palkan velkomusprosessia työnantajalta. Lue lisää Lakiruutu-aiheista!

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn