Milloin muutosneuvotteluja on käytävä

Täältä löydät tietoa siitä, milloin työnantajan on käynnistettävä yhteistoimintamenettely ja käytävä muutosneuvottelut (ent. yt-neuvottelut).

Työnantajan on käynnistettävä yhteistoimintamenettely, mikäli suunnittelee

  • yrityksen tai sen jonkin osan lopettamista, siirtämistä toiselle paikkakunnalle tai toiminnan laajentamista tai supistamista ja tästä voi aiheutua henkilöstövaikutuksia
  • kone- ja laitehankintoja, joilla on henkilöstövaikutuksia
  • palvelutuotannon tai tuotevalikoiman muutoksia, joista voi aiheutua muutoksia henkilön asemaan
  • muutoksia, kuten yrityksen toiminnan kehittämisen ratkaisuja ja niillä on henkilöstövaikutuksia
  • työn uudelleen järjestelyä (työtehtävät, sisältö, organisaatio), josta aiheutuisi henkilöstövaikutuksia
  • ulkopuolisen työvoiman (vuokratyövoima tai alihankinta) käyttöä, josta aiheutuisi henkilöstövaikutuksia.

YT-menettely, kun toimenpide saattaa johtaa irtisanomiseen

Harkitessaan toimenpiteitä, jotka saattavat johtaa vähintään yhden työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen, työnantajan on annettava yt-neuvotteluista kirjallinen neuvotteluesitys viimeistään 5 päivää ennen neuvottelujen aloittamista. Neuvotteluesityksestä tulee käydä ilmi ainakin neuvottelujen alkamisaika ja -paikka sekä pääkohdittainen ehdotus neuvotteluissa käsiteltävistä asioista.

Lisäksi harkitessaan vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista yli 90 päiväksi tai osa-aikaistamista työnantajan on annettava asianomaisten työntekijöiden edustajille kirjallisesti seuraavat käytettävissään olevat tiedot:

  • aiottujen toimenpiteiden perusteet
  • alustava arvio irtisanomisten määrästä
  • selvitys periaatteista, joiden mukaan irtisanottavat määräytyvät
  • arvio ajasta, jolloin irtisanomiset toteutetaan

Yt-neuvotteluja käydään vähintään 14 päivää, jos kyse on alle kymmenen työntekijän irtisanomisesta, lomauttamisesta tai osa-aikaistamisesta tai alle 90 päivän lomautuksesta, jos muuta ei ole sovittu.

Vähintään kuusi viikkoa neuvotteluja käydään tilanteessa, jossa toimenpiteet koskevat vähintään kymmentä työntekijää, jos muuta ei ole sovittu. Yrityksissä, joissa työntekijöitä on 20-29 neuvotteluaika on 14 päivää.

Muutosneuvottelut

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn