Muutosneuvottelut

Yhteistoimintalain (YTL) tarkoitus on edistää työnantajan ja henkilöstön keskinäisiä suhteita sekä henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä ja työpaikkansa asioihin.

​​​​​​ ​​​​​​​Harkitessaan toimenpiteitä, jotka saattavat johtaa vähintään yhden työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen, työnantajan on annettava muutosneuvotteluista (ent.yt-neuvottelut) kirjallinen neuvotteluesitys viimeistään 5 päivää ennen neuvottelujen aloittamista.

Muutosneuvottelut ja YT-laki

​​​​​​​Yhteistoimintalaki (1333/2021) soveltuu pääsääntöisesti taloudellista toimintaa harjoittaviin yrityksiin ja yhteisöihin, joiden työsuhteessa olevien työntekijöiden lukumäärä on säännöllisesti vähintään 20. Lakia ei sovelleta valtion tai kuntien virastoissa tai laitoksissa.

Tavoitteet

YT-lain tavoitteena on luoda edellytyksiä työolosuhteiden parantamiselle ja yritysten toiminnan kehittämiselle. Siihen liittyy vaatimus henkilöstön kuulemisesta ja tiedottamisesta asioissa, joilla on vaikutusta henkilöstön asemaan. Ennen päätöksentekoa työnantajan on neuvoteltava työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa.

Henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet

 • Yrityksen on laadittava vuosittain henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet, joista käyvät ilmi henkilöstön rakenteen ja määrän kehittyminen sekä periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä.
 • Suunnitelmassa pitää olla arvio työntekijöiden ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja arvioon perustuvat koulutustavoitteet.

Suunnitelman ja tavoitteiden toteutumista seurataan yhteistoiminnassa

 • Työnantajan on annettava henkilöstöryhmien edustajille neljännesvuosittain tiedot yrityksen määräaikaisista ja osa-aikaisista työntekijöistä.
 • Yrityksen on annettava henkilöstön edustajille vuosittain selvitys ulkopuolisen työvoiman käytöstä, jos alihankintatyötä tehdään yrityksen työtiloissa tai työnantajan kohteessa. Jos ulkopuolisen työvoiman käytöstä alihankintana tai vuokratyönä aiheutuu henkilöstövaikutuksia, asia on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä.
 • Lain mukaan työnantajan on tiedotettava myös tilinpäätöksestä, yrityksen taloudellisesta tilasta ja eri henkilöstöryhmien palkkauksesta. Jos näitä tietoja ei anneta henkilöstölle, henkilöstön edustajat voivat vaatia tuomioistuimelta päätöstä, jossa työnantajaa vaaditaan antamaan tiedot sakon uhalla.

YT-lain mukaisissa neuvotteluissa työnantajan on annettava riittävän ajoissa aloite ja kulloistakin asiaa koskevat tiedot, jotta työntekijät voivat valmistautua neuvotteluihin.

​​​​​​​Laki koskee yrityksiä, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää.

  Suomalaiseen yritysryhmään, jossa on vähintään 500 työntekijää ja Euroopan talousalueella toimivaan yritysryhmään, jossa on vähintään 1 000 työntekijää vähintään kahdessa jäsenvaltiossa, sovelletaan Lakia yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä (konserniyhteistoimintalaki).

  Koulutusvinkkejä aiheesta

  Voit tutustua aiheeseen lisää myös jäsenetuihisi kuuluvassa työelämän verkkokoulutuskirjastossa. Katsellaksesi koulutuksia, sinun tulee olla rekisteröitynyt verkkokoulutuskirjaston käyttäjäksi. Jos olet jo hyödyntänyt maksuttoman jäsenetusi ja ottanut palvelun käyttöön, kirjaudu sisään ja klikkaa suoraan koulutuksiin alla olevista linkeistä. Jos et vielä ole rekisteröitynyt palveluun, voit tehdä sen jäsentemme OMA+-palvelussa osiossa Webinaarit ja koulutukset. 

  Katso Lakiruutu-video, miten valmistautua yt-neuvotteluihin​​​​​​​​​​​​​​

  Yt-laki yrityksissä 

  Linkki kyselyyn