Oikeudet ja velvollisuudet lomautuksen aikana

Työntekijä ei saa ilmaista liike- tai ammattisalaisuuksia, rikkoa kilpailukieltoa tai tuottaa vahinkoa työnantajalleen. Lojaliteettivelvollisuus työnantajaa kohtaan koskee myös lomautusaikaa.

Lomautetulla on oikeus ottaa vastaan muuta työtä, jos se ei riko kilpailukieltoa. Työntekijän on kuitenkin palattava siihen työhön josta hän on lomautettuna saatuaan ilmoituksen lomautuksen päättymisestä. Tällöin on oikeus irtisanoa lomautuksen ajaksi vastaanotettu muu työsuhde viiden päivän ilmoitusajalla.

Työntekijällä on oikeus milloin tahansa lomautusaikana irtisanoa työsopimuksensa päättymään heti. Ei kuitenkaan enää viimeisen viikon aikana ennen lomautuksen päättymistä, jos päättymisaika on työntekijän tiedossa. Tällöin ei ole yleensä oikeutta irtisanomisajan palkkaan.

Jos työntekijä irtisanoo työsopimuksensa lomautuksen kestettyä vähintään 200 päivää, hänellä on oikeus saada korvauksena irtisanomisajan palkkansa.

Jos työntekijällä on palkkaetuna tai työsuhteeseen liittyvän vuokrasopimuksen perusteella käytössään asunto, oikeus asunnon käyttämiseen säilyy myös lomautuksen ajan.

Luontoisedut eivät säily lomautusaikana, ellei toisin erikseen sovita.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn