Lomautuksesta johtuvan työvoiman vähentämisjärjestyksestä on saatettu sopia työsuhteessa noudatettavassa työehtosopimuksessa. Viimeksi lomautetaan mm. yrityksen toiminnalle tärkeitä ammattityöntekijöitä tai esimerkiksi saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä. Työehtosopimuksessa on voitu kiinnittää huomiota myös työsuhteen kestoaikaan tai työntekijän huoltovelvollisuuden määrään lomautusjärjestyksestä päätettäessä. Työntekijöiden edustajiksi valitut henkilöt voidaan yleensä lomauttaa vasta viimeisenä.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn