Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Lomautusilmoituksessa on mainittava lomautuksen syy, alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto. Määräaikaisen lomautuksen kesto on ilmoitettava täsmällisesti. Toistaiseksi voimassa olevan lomautuksen arvioitu kesto ei sido työnantajaa, eikä arvion osoittautuminen virheelliseksi edellytä uuden lomautusilmoituksen antamista. Jos lomautusilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmoitusaikaa noudattaen.

Viimeistään 31.12.2020 alkanut lomautus

Jos lomautusilmoitus on annettu viimeistään 31.12.2020 saa työnantaja noudattaa lyhyempää viiden päivän lomautusilmoitusaikaa, vaikka varsinainen lomautus alkaisi vuoden 2021 tammikuussa.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn