Lomautuksen vaikutus vuosilomaan

Lomautuksen aikana vuosilomaa kerryttävinä päivinä lomautuksen ajalta lasketaan 30 työpäivää kerrallaan. 30 päivän ajanjaksoa laskettaessa otetaan huomioon vain ne päivät, jotka ilman lomautusta olisivat olleet työntekijän työpäiviä. Työssäolon veroisiksi päiviksi lasketaan 30 päivää, vaikka lomautus kestäisi tätä pidempään. Jos toistaiseksi voimassa oleva lomautus keskeytyy, 30 päivän ajanjakso alkaa uudelleen.

Vuosilomalaissa ei ole lomautuspäiville vuotuista enimmäismäärää, vaan jokaista lomautuskertaa arvioidaan itsenäisesti. Myös lomanmääräytymisvuoden vaihteessa on sovellettava 30 päivän rajaa.

Jos lomautus on toteutettu työviikkoja lyhentämällä tai muulla siihen verrattavalla työaikajärjestelyllä, lasketaan työssäolopäivien veroisiksi enintään kuusi kuukautta kerrallaan. Enimmäisaika tarkoittaa kuuden kuukauden pituista jaksoa, ei kuutta kalenterikuukautta.

Mikäli tällainen lyhennetty työviikkojärjestely jatkuu keskeytyksettä lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen, uuden kuuden kuukauden jakson laskeminen aloitetaan lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn