Lomautetun työsuhteen päättyminen

Työntekijä saa lomautuksen aikana irtisanoa työsopimuksensa ilman irtisanomisaikaa. Jos työntekijä tietää lomautuksen päättymisajan, työsopimuksen irtisanomisoikeutta ilman irtisanomisaikaa ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana. Työnantaja ei saa katkaista lomautusta keinotekoisesti siksi, että työntekijä ei voisi irtisanoa työsopimustaan ilman irtisanomisaikaa.

Jos työnantaja irtisanoo lomautetun työntekijän työsopimuksen päättymään lomautuksen aikana, työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajan palkkansa. Työnantaja saa vähentää irtisanomisajan palkasta 14 päivän palkan, jos työntekijä on lomautettu lain tai sopimuksen mukaista yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa käyttäen.

Jos työntekijä irtisanoo työsopimuksensa lomautuksen kestettyä keskeytymättä vähintään 200 (kalenteri)päivää, hänellä on oikeus saada korvauksena irtisanomisajan palkkansa. Työntekijällä ei ole työntekovelvoitetta.

Vuosiloma, joka sijoittuu lomautusjaksojen väliin, ei merkitse lomautuksen keskeytymistä.

Työntekijä voi käyttää irtisanoutumiseensa työsuojelun sivuilta löytyvää lomaketta.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!

Linkki kyselyyn