ESIMERKKI: Työsopimusten ketjuttaminen ja syrjintä

Asiakaskertomus

"Mun mielestä mun oikeuksia on poljettu paikkaa täytettäessä"

Kaisa 37 v., graafinen suunnittelija

Hain isosta yrityksestä määräaikaista graafisen suunnittelijan paikkaa. Se oli äitiysloman sijaisuus. Pääsin haastattelussa loppusuoralle ja siinä yhteydessä tein myös työnäytteen. Meitä oli loppusuoralla kaksi hakijaa ja se toinen sai homman. Varmaan se auttoi, että hänellä oli ennestään suhteita kyseiselle osastolle.

Mut palkattiin kuitenkin kesätyöntekijäksi tuuraamaan toista graafista suunnittelijaa. Tässä hommassa mä avustin myös taittotiimiä eli tiimiä, johon olin alun perin hakenut töihin. Kesän jälkeen sain uuden määräaikaisuuden, kun eräs toinen tiimi tarvitsi apuja digitaalisten materiaalien tuottamiseen. Toimin mainonnan koordinaattorina. Omien tehtävieni lisäksi avustin taittotiimiä aina kun omilta tehtäviltäni vaan ehdin.

Osastolla tapahtui muutoksia ja esimieheni ehdotti, että siirtyisin takaisin vanhaan tiimiini ja mun kesälomaa tuurannut henkilö jatkaisi mun tehtävässä. Aloitin mainonnan koordinaattorina ja avustin edelleen tarvittaessa myös taittotiimiä.

Tuuraus, jota olin alun perin hakenut loppui ja äitiyslomalainen palasi töihin. Osaston sisällä tapahtui muutoksia ja mun tiimin esimieskin vaihtui. Äitiyslomalla ollut ihminen irtisanoutui, eikä hänen tilalleen palkattu ketään. Taittotiimiin otettiin osaston sisältä uusi ihminen ja mä avustin edelleen taittotiimiä. Mulla oli yhteensä 5 määräaikaista sopimusta, joista pisin oli 8 kk. Olin vuorotellen kahden eri esimiehen palveluksessa.

Kerroin jo melko aikaisessa vaiheessa työpaikalla, että olen jäämässä äitiyslomalle. Osastolla avattiin vakituisen graafisen suunnittelijan paikka, jota hain ja johon mua myös haastateltiin. Ketään ei kuitenkaan palkattu. Työkaverini kyseenalaistivat, miksei mulle annettu vakituista työpaikkaa, vaikka olin ollut jo niin kauan talossa. Samaan aikaan osastolle palkattiin muita ihmisiä vakituisiin työsuhteisiin. Olin asiasta yhteydessä HR-osastolle ja juttelin meidän HR-koordinaattorin kanssa.

Jäin lopulta vähän ennen äitiysloman alkua sairaslomalle. Mun tilalle oli jo palkattu toinen tekijä, jonka olin opastanut alkuun. Äitiyslomalla ollessani avattiin jälleen vakituisen graafisen suunnittelijan paikka, jota hain. En päässyt edes haastatteluun. Mun mielestä mun oikeuksia on poljettu paikkaa täytettäessä ja nyt olen hakenut asiaan näkemystä ja apua Lakikaverin juristilta.


Tapaus perustuu tositapahtumiin, mutta sen yksityiskohtia on muutettu yksityisyyden suojaamiseksi.

Mitä sanoo Lakikaveri?

Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. 

Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi. 

Kaisa on palkattu määräaikaiseen työtehtävään kesätyöntekijäksi tuuraamaan graafista suunnittelijaa. Mikäli määräaikaisuuden perusteena on ollut vuosilomasijaisuus - on Työnantajalla ollut perusteltu syy tehdä määräaikainen työsopimus Kaisan kanssa.  

Kesälomasijaisuuden jälkeen Kaisan kanssa on tehty neljä määräaikaista työsopimusta. Työnantajan on osoitettava, että sillä on kunkin määräaikaisen työsopimuksen kohdalla ollut perusteltu syy tehdä määräaikainen työsopimus. Mikäli Työnantajalla ei ole perusteltua syytä tehdä määräaikaista työsopimusta - on Kaisan määräaikaisen työsopimuksen päättymistä käsiteltävä Työnantajan puolelta tapahtuneena työsuhteen päättämisenä ja Kaisa voi olla oikeutettu korvaukseen työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.  

Erikseen voi tulla vielä arvioitavaksi, osoittaako määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto tai niistä muodostuva kokonaisuus työvoimantarpeen pysyväksi. Määräaikaisten sopimusten käyttäminen on sallittua ja säännöksen tarkoituksena on käytännössä estää työsuhdeturvan kiertäminen. Kysymys on yleensä tilanteista, joissa määräaikaisia sopimuksia solmitaan samoissa töissä toistuvasti peräkkäin samojen osapuolten välillä.  

Hallituksen esityksen mukaan: Määräaikaisten sopimusten toistaminen samojen osapuolten kesken ei olisi kiellettyä esimerkiksi silloin, kun työnantaja tarjoaa määräaikaisesti palkatulle sijaiselle uutta määräaikaista sijaisuutta. Samojen sopijapuolten kesken solmituissa peräkkäisissä määräaikaisissa sopimuksissa perusteelta edellytettävä painavuus kuitenkin kasvaa määräaikaisten sopimusten määrän kasvaessa. Mitä useampia peräkkäisiä määräaikaisia sopimuksia tehdään, sitä vahvemmin kasvaa oletus työvoiman tarpeen pysyvyydestä.   

Kaisan tapauksessa tulee ensisijaisesti arvioitavaksi mikä on ollut se perusteltu syy, että minkä johdosta Työnantaja on tarjonnut Kaisalle määräaikaista työsopimusta kesälomasijaisuuden jälkeen. Tämän lisäksi voi tulla arvioitavaksi - onko työvoiman tarve ollut tosiasiassa pysyvää. Kaisan kertomuksen perusteella asiassa olisi perusteita lähestyä Työnantajaa selvityspyynnöllä.  

Kaisa on määräaikaisen työsuhteen aikana hakenut avoinna olevaa graafisen suunnittelijan paikkaa. Kaisan kertoman mukaan hän ei ole tullut valituksi tehtävään, koska on kertonut Työnantajalle tulevasta äitiyslomasta. Mikäli Kaisaa ei ole valittu tehtävään Kaisan terveydentilan perusteella voi asiassa olla kysymys kielletystä syrjinnästä työhönotossa. Kaisan kertomus on tässä tapauksessa riittävä selvitys ja sen perusteella voidaan olettaa syrjinnän kieltoa rikotun. Näin ollen Työnantajan on yhdenvertaisuuslain mukaan kumotakseen oletuksen osoitettava, että kieltoa ei ole rikottu.  Kaisa voi olla oikeutettu yhdenvertaisuuslain mukaiseen hyvitykseen. Asiassa on perusteita lähestyä Työnantajaa selvityspyynnöllä.  

Juha Teperi 
asianajaja, Helsinki  
Asianajotoimisto Teperi & Co Oy

Linkki kyselyyn