ESIMERKKI: Työkyvyn heikentyminen irtisanomisen perusteena

Asiakaskertomus

"HR-ihminen kertoi, ettei heidän tarvitse maksaa irtisanomisajan palkkaa"

Ilpo 38 v., koneasentaja

Pari vuotta sitten mulle alkoi tulla luunmurtumia ja useiden tutkimusten jälkeen sain osteoporoosi-diagnoosin. Jouduin sairaslomalle ja mulle alettiin etsiä sopivaa lääkitystä. Mun työnantaja, jonka palveluksessa olin ollut 16 vuotta ehdotti, että hakeutuisin uudelleenkoulutukseen, jotta voisin työllistyä sellaisiin hommiin, joita mun sairaus ei estä.

Menin kouluun, mutta opintojen alettua työnantaja lähestyi mua irtisanomisaikeilla. HR-ihminen kertoi, ettei heidän tarvitse maksaa irtisanomisajan palkkaa, koska olen koulutuksessa, jonka vakuutus kattaa. Irtisanominen olisi heistä mahdollinen, koska työterveyslääkäri on antanut irtisanomistani puoltavan lausunnon.

Olin asiasta ihan raivona, sillä en ollut koskaan edes tavannut koko lääkäriä. En voinut käsittää, miten lääkäri, jolla ei ole kokonaiskuvaa mun tilanteesta, voisi kirjoittaa lausuntoa mun terveydentilasta. Menin oman lääkärini pakeille ja hän kirjoitti lausunnon, josta mun työkyvyttömyys käy selkeästi ilmi. Lähetin sen työnantajalleni, mutta en saanut mitään vastausta.  Vähän ajan päästä sain kirjattuna kirjeenä työnantajan työterveyslääkärin lausuntoon perustuvan irtisanomisilmoituksen. Mielestäni työnantaja toimii lainvastaisesti.

Vaimo on tukenut minua koko ajan tässä asiassa ja hän kannusti mua myös käyttämään Lakikaveri-palvelua.

Tapaus pohjautuu tositapahtumiin, mutta sen yksityiskohtia on muutettu yksityisyyden suojaamiseksi.

Mitä sanoo Lakikaveri?

Ilpon kuvauksessa on paljon täsmennystä vaativia yksityiskohtia, joten myös vastaus jää toistaiseksi yleiselle tasolle. Tämä on selvittelyn alkuvaiheessa tyypillistä ja siksi on tärkeää käydä asiaa hänen kanssaan vielä huolellisesti läpi ennen lopullisen arvion antamista.

Sairaus voi olla hyväksyttävä irtisanomisperuste, jos siitä aiheutuva työkyvyn heikentyminen on sekä olennaista että niin pitkäaikaisesti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista. Kun arvioidaan irtisanomisperusteen olemassaoloa, niin työnantajan tulisi kyetä esittämään riittävä selvitys työkyvyn heikentymisestä. Mikäli esimerkiksi kaksi lääkärinlausuntoa on ristiriidassa keskenään, saattaa työnantajalla olla velvollisuus hankkia vielä lisäselvitystä.

Pelkästään työkyvyn olennainen ja riittävän pitkäaikainen heikkeneminen ei välttämättä riitä irtisanomisperusteeksi. Ennen irtisanomista työnantajan tulee selvittää mahdollisuudet työtehtävien muuttamiseen tai uudelleen jakamiseen taikka työntekijän siirtämiseen. Työnantajan tuleekin pyrkiä sellaisiin kummankin osapuolen kannalta kohtuullisiin ratkaisuihin, joilla sairastuneen työntekijän työsuhdetta voitaisiin jatkaa. Tarvittaessa työntekijä on koulutettava uusiin tehtäviin, mikäli tätä voidaan molempien sopijapuolten kannalta pitää tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena. Tällaiseen toimenpiteeseen Ilpon tapauksessa onkin ryhdytty.

Mitä tulee irtisanomismenettelyyn, on se kuvatussa tapauksessa saattanut olla virheellinen, mikäli irtisanomisperustetta ja irtisanomisen vaihtoehtoja ei ole käyty kunnolla läpi. Ilpolle olisi työsopimuslain mukaan tullut varata tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen syistä. Lisäksi Ilpolla olisi tullut olla oikeus käyttää avustajaa kuulemisessa.

Irtisanomisajan osalta lähtökohtana on, että työsopimuksen irtisanomisen jälkeen työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet jatkuvat irtisanomisaikana ennallaan työsopimuksen päättymiseen saakka. Työsuhde on siis normaalisti voimassa kaikkien velvoitteiden ja oikeuksien osalta. Irtisanominen ei siis muuta esimerkiksi palkanmaksuvelvollisuuden osalta tilannetta irtisanomisajalle. Jos esimerkiksi työantajalla ei ole sairausajan palkanmaksuvelvollisuutta ennen irtisanomista, niin tilanne pysyy samana irtisanomisajan.


Ystävällisin terveisin,
Juho Juusela
asianajaja, varatuomari, Hämeenlinna
​​​​​​​Asianajotoimisto Skogster Oy

Linkki kyselyyn