Esimerkki: Kiusaaminen, vähättely ja työsopimuslain vastainen irtisanominen

Asiakaskertomus

"Vähän ajan päästä en pystynyt muuta kuin tuijottamaan seinää"

Riitta 59 v., myyjä

Olin hommissa kioskiyrittäjällä, joka syyllistyi jatkuvasti erilaisiin työehtosopimusrikkomuksiin. Olen itse ollut tosi pitkään kioskin omistaja ja tiedän hiton hyvin, mikä on ok ja mikä ei. Pomoani ärsytti se, että tiesin, miten asiat pitäisi hoitaa ja se, että nostin nämä rikkomukset johdonmukaisesti esille. Hän kiusasi ja vähätteli minua joka päivä tavalla, joka täyttää kirkkaasti kaikki työpaikkakiusaamisen piirteet.

Ollessani sitten ihan fyysisen vaivan johdosta sairaslomalla, pomoni laittoi minulle yllättäen tekstiviestin, jossa hän ilmoitti irtisanovansa minut tuotannollis-taloudellisista syistä johtuen. Olin hämmentynyt ja pyysin, että hän laittaa irtisanomisilmoituksen minulle postitse. Hän viestitti kuitenkin, että tulee joko tuomaan sen itse minulle tai odottaa minun tulevan käymään kioskilla, jotta hän voi antaa sen minulle käteen. Sanoin, että olen sairaslomalla, enkä halua hänen tulevan kotiini.

Irtisanomiseen viitannut tekstiviesti tuntui katkaisevan kamelin selän, sillä pomo on ollut minulle pitkään todella ikävä. Huomasin olevani viestien johdosta ihan alamaissa ja vähän ajan päästä en pystynyt muuta kuin tuijottamaan seinää. Olen ennen muuta huolissani työpaikan menettämisestä, sillä tiedän myös, ettei minun iässäni uuden työn löytäminen ei ole ihan läpihuutojuttu. Ihan tavalliset arkirutiinitkin ovat muuttuneet lähes ylivoimaisiksi. Onneksi ystäväni huomasi masennukseni ja patisti minut lääkäriin.

Lääkäri on ollut viimeisten kuukausien aikana isona tukenani. Hän on auttanut minua keräämän uskallusta ja voimia mennä työpaikalle ja kohdata irtisanomisilmoituksen kanssa siellä odottavan pomon. En ole ennen ollut vastaavanlaisessa tilanteessa ja koen painetta siitä, että teen jotain väärin tai allekirjoitan sopimuksen, joka on minulle jotenkin epäedullinen. Minusta tuntuu, etteivät aivoni toimi kunnolla, koska ahdistuksesta on tullut sellainen kaiken läpäisevä tunne. Siksi haluan rinnalleni Lakikaverin.


Tapaus perustuu tositapahtumiin, mutta sen yksityiskohtia on muutettu yksityisyyden suojaamiseksi.

Mitä sanoo Lakikaveri?

Kaikkien työnantajien tulee noudattaa yleissitovaa työehtosopimusta, mikäli alalla on sellainen. Kioskissa noudatettava kaupan alan työehtosopimus on yleissitova ja rinnastuu siten lainsäädäntöön, jota kaikkien alan työnantajien tulee noudattaa.

Työnantaja on työturvallisuuslain mukaan velvollinen huolehtimaan työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Kiusaaminen ja vähättely ovat työturvallisuuslain vastaista häirintää. Työnantajan on käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin työntekijään kohdistuvan, hänen terveydelleen vaaraa tai haittaa aiheuttavan häirinnän poistamiseksi. Työturvallisuuslain noudattamista työpaikoilla valvoo aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue ja työturvallisuuslain vastainen menettely voi olla myös työturvallisuusrikos tai -rikkomus.

Työsopimuslain mukaan irtisanominen tuotannollisella ja taloudellisella perusteella voi tapahtua ainoastaan asiallisesta ja painavasta syystä, mikäli työnantajan tarjolla oleva työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Lisäksi työsopimuslaki edellyttää, että työntekijä on ensisijaisesti sijoitettava tai koulutettava uusiin tehtäviin ja irtisanominen on aina viimesijainen vaihtoehto. Asiallisena ja painavana syynä irtisanomiselle ei voida työsopimuslain mukaan yleensä pitää työntekijän sairautta, vammaa tai tapaturmaa.

Riitta voi ottaa vastaan irtisanomisilmoituksen, mutta hänen ei kannata allekirjoittaa mitään sopimuksia ennen kuin hän on keskustellut asiasta Lakikaverin juristin kanssa. Mahdollinen irtisanominen vaikuttaisi olevan työsopimuslain vastainen. Työsopimuslain mukainen korvaus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä työntekijälle on 3-24 kuukauden palkka. Korvauksen suuruuteen vaikuttavat esimerkiksi työsuhteen kesto, työntekijän tulevat työllistymismahdollisuudet sekä irtisanomismenettelyn moitittavuus. Lakikaveri auttaa Riittaa hänen oikeuksiensa turvaamisessa ja korvauksien saamisessa.

Altti Lepoluoto
asianajaja, varatuomari, Oulu
​​​​​​​Asianajotoimisto Kivijärvi & Lepoluoto Oy

Linkki kyselyyn