YTK-Yhdistyksen suuri nuorisokysely: Nuoria mietityttävät taloudelliset ongelmat, oma jaksaminen ja työttömyys

Yli 60 % nuorista suhtautuu kuitenkin tulevaisuuteen optimistisesti. Kyselyyn vastasi yli 2000 nuorta.

YTK-Yhdistys teki nuorille kyselyn tulevaisuuden näkymistä osana #tulevaisuudenpeloton -kampanjaa. Maaliskuun alusta lähtien YTK-Yhdistykseen on voinut liittyä myös opiskelijajäseneksi. Vaikka moni asia mietityttikin nuoria, suhtautui tulevaisuuteen optimistisesti jopa 61,1 % vastaajista. Nuoria murehdittaa tulevassa työelämässä eniten työttömyys (44,4 %). Lisäksi huolta aiheuttavat liian pieni palkka (40,4 %), osaamattomuuden tunne (34,8 %), työssä jaksaminen (34,3 %) ja se ettei saa koulutustaan vastaava työtä (31,2 %).

Lähes 70 % kyselyyn vastanneista oli naisia ja eniten vastauksia antoivat 18-20 ja 21-23 -vuotiaat. Naisilla nousi esiin kyselyssä työssä jaksaminen, kun puolestaan miehillä huolta aiheuttivat menestyspaineet. Yllättäen miehet olivat liian pienestä palkasta huolissaan hieman enemmän kuin naiset.

Tulevaisuudessa yli puolta nuorista pelottaa taloudelliset ongelmat (51,6 %) ja moni miettii omaa jaksamista arjen keskellä (45,5 %). Lisäksi yli kolmasosa pelkää työttömyyttä (36,7 %). Työttömyys herättää nuorissa ajatuksia vähävaraisuudesta (63,2 %), epävarmuutta tulevaisuudesta (58,1 %) ja epäonnistumisen tunteen (48,8 %). Lähes kolmasosa nuorista oli kuitenkin sitä mieltä monivalintakysymyksessä, että työttömyys voi sattua kenelle vaan (32,3 %).

Työssä ja arjessa jaksaminen nousi yhtenä isona kysymyksenä kyselyssä esiin. Työelämä onkin muuttunut huomattavasti siitä, kun nykynuoret olivat lapsia.

”Muutos tapahtuu entistä nopeammin ja on tutkimuksin osoitettu, etteivät oppilaitokset pysty kehittämään nuorten kaikkia taitoja ja valmiuksia. Työmahdollisuuksien luominen ja nuorten perehdyttäminen työelämään on nuoria palkkaavien esimiesten vastuulla. Ja vastavuoroisesti meillä kokeneimmilla voi olla paljon opittavaa nuorilta. Toivon, että näillä tarinoilla ja kampanjalla avaamme keskustelun, josta voimme oppia uutta ja rakentaa yhdessä hyvää työelämää”, YTK-Yhdistyksen johtaja Pirjo Kaasinen toteaa.

YTK-Yhdistyksen kysely tehtiin ajalla 20.3.-8.4.2018 ja siihen vastasi 2055 nuorta. YTK-Yhdistys valitsi myös opiskelijajäsenyyden kasvoiksi kaksi sanavalmista opiskelijaa, jotka toimivat YTK-Yhdistyksen edustajina opiskelijoille suunnatussa viestinnässä ja tapahtumissa. Valitut kasvot osallistuvat myös opiskelijajäsenyyden kehittämiseen. Haku opiskelijakasvoksi päättyi 13.4. ja valituksi tulivat Rakennetun ympäristön koulutusohjelmassa Aalto yliopistossa opiskeleva Ville Alasalmi, 24 ja Savoniassa wellness tradenomiksi opiskeleva Alexandra Niemitunturi, 21.   

Alexandraa huolettaa tulevaisuuden työelämässä, miten pysyä ajan tasalla ja kilpailussa mukana. ”Mutta pakko on olla rohkea, et muuten saa tietää, toimiiko oma idea vai ei”, hän sanoo.

”Vaikka työtilanne näyttääkin nyt hyvältä, voi tilanne kääntyä. Pelkään, että löydänkö töitä ja miten minun käy työelämässä. Sen vuoksi koen YTK:n palvelut tärkeinä ja haluan kertoa niistä myös muille opiskelijoille”, toteaa Ville.

YTK:sta päädyttiin opiskelijakasvojen käyttöön, koska opiskelijajäsenyys halutaan tuoda esimerkkien avulla lähelle YTK-Yhdistykseen liittymisestä kiinnostuneille nuorille. YTK halusi tietää nuorten ajatuksia siitä, miten suhtautua tulevaisuuteen pelottomasti ja ottaa itse ohjat omiin käsiin.

”Näin muotoutui teemamme ”Tulevaisuudenpeloton”. Halusimme tuoda esiin aitoja nuorison ja opiskelijoiden edustajia ajatuksineen ja mielipiteineen. Näiden nuorten varassa on tulevaisuuden työelämä, joten heitä kannattaa kuulla. Ja meistä oli parempi kysyä mielipiteitä ja ajatuksia nuorilta, kuin vain olettaa miten he näkevät tulevaisuutensa”, toteaa YTK:n Kaasinen.

YTK-Yhdistyksen jäsenyydestä on hyötyä jo opiskelun aikana. Yhdistys tarjoaa nuorille hyvän lisäturvan ja valmennusta työelämän kynnyksellä. YTK-Yhdistys auttaa turvaamaan nuoren tulevaisuuden, jonka ansiosta nuori voi olla #tulevaisuudenpeloton. Opiskelijakyselyn tuloksia käytetään myös Yhdistyksen opiskelijajäsenyyden kehittämiseen.

Näistä puhutaan

Takaisin

Linkki kyselyyn