Opiskelija on nostanut jalat työpöydälle, ja rentoutuu.

Uusi hallitusohjelma on lievästi koulutusmyönteinen

Vieraskirjoittaja: Teemu Kokko, rehtori, toimitusjohtaja, Haaga-Helia

Maanantaina 3.6. esiteltiin uusi hallitusohjelma. Korkeakoulujen näkökulmasta lopputulema oli myönteinen, sillä seitsemän vuotta jatkunut leikkaustrendi kääntyi lievään nousuun.

Vuodesta 2012 alkaen ammattikorkeakouluilta on leikattu yhteensä noin 200 miljoonaa euroa, joten kiinnikuromista vielä riittää – etenkin, kun kyseisenä ajanjaksona ammattikorkeakoulujen tehtävät ovat lisääntyneet. Aivan erityisen kiitoksen voi kuitenkin antaa siitä, että tällä kertaa koulutus todella sai jotain eikä vain jääty juhlapuheiden varaan. Ammattikorkeakouluille palautetaan indeksit ja perusrahoitusta vahvistetaan yhteensä 20 miljoonalla eurolla. Yhteensä puhutaan noin 2,5 prosentin lisäpanostuksesta.

Muita hallitusohjelmassa mainittuja keskeisiä asioita ovat jatkuva oppiminen, digitaalisuus, kansainvälisyys sekä innovaatiotoiminta. Kaikilla näillä alueilla Suomen 25 ammattikorkeakoulua tekevät hyvää työtä. Myös yhteistyö tiedekorkeakoulujen kanssa on toimivaa, ja yhteiset hankkeet, joissa perustutkimus ja soveltava tutkimus kohtaavat, ovat juuri sitä, mitä Suomi tarvitsee.

Ammattikorkeakouluilla on merkittävä rooli Suomen tarinan rakentamisessa. Lähes puolet (48 %) Suomen korkeakouluopiskelijoista opiskelevat ammattikorkeakouluissa, ja yrityskumppaneiden kumulatiivinen määrä vuositasolla on noin 13 000. Ammattikorkeakoulut ovat siis vahvasti yritysten asialla.

Haasteitakin on. Vuonna 2021 voimaantuleva rahoitusmalli on haasteellinen sellaisille ammattikorkeakouluille, jotka työllistävät vahvasti jo opintojen aikana. Tutkintojen kalleuskertoimet ovat erittäin jyrkkiä (1, 1,7 ja 3), mikä suosii monialaisia korkeakouluja. Lisäksi ammattikorkeakouluja rokotetaan sellaisista opiskelijoista, joilla jo on tutkinto. Kun nämä kaikki kolme kerrointa lasketaan yhteen, lopputulemana on tilanne, jossa yksittäisestä tutkinnosta saatava raha vaihtelee 8.000 ja 50.000 euron välillä.

Suomi on koulutusmyönteinen maa, jonka kansainväliseen imagoon kuuluu koulutusosaaminen. Onneksi nyt eletään sellaista aikaa, että koulutukseen myös panostetaan. Koulutus on aina luonteeltaan tulevaisuuteen suuntautuvaa ja siten aina investointi parempaan huomiseen. Haaga-Helia on ylpeänä mukana rakentamassa huomista ja missionsa mukaisesti Haaga-Helia avaa ovet työelämään.

Toivotan lämpimät kesäiset terveiset Haaga-Heliasta – pidetään linjat auki!

Teemu Kokko
rehtori, toimitusjohtaja
Haaga-Helia

Näistä puhutaan

Takaisin

Linkki kyselyyn