Anne Suonpää henkilökuva Cimson Koulutuspalvelut urasuunnittelu life design #työelämänkäänteissä blogi YTK-Yhdistys

Urasuunnittelu on elämän suunnittelua

#työelämänkäänteissä

Ohjattu työnhaku ja uran suunnittelu ovat valmennuksia, joiden avulla omaa työelämän osaamista voi laajentaa, syventää ja kohdistaa. Kun tulevaisuuden työelämän suunta alkaa hahmottua, voi syntyä myös kokonaan uusi tapa ajatella työn ja elämän muodostamaa kokonaisuutta. Parasta uravalmennuksissa on itsetuntemuksen kehittyminen ja sen sanoittaminen, sanoo Cimsonin Anne Suonpää.

Cimson on tarjonnut erilaisia työnhakuvalmennuksia YTK-Yhdistykselle jo vuosien ajan. Alkuun ne olivat ryhmätilaisuuksia ja kasvokkain käytyjä keskusteluja, mutta jo varhaisessa vaiheessa niistä kehittyi suosittuja verkkovalmennuksia. Niiden avulla urasuunnittelua, työhakua ja ammatinvalintaa on voinut opiskella kotoa käsin omista lähtökohdista.

”Oman osaamisen tunnistaminen on työnhakijan ensimmäisiä asioita”, aloittaa Anne Suonpää, Cimson Koulutuspalveluiden johtaja.

Osaaminen pitää pystyä sanoittamaan ja markkinoimaan työnantajalle. Siinäpä tehtävää kerrakseen. Omat osaamiset ja vahvuudet kun tuntuvat olevan monesti itse kullekin epäselviä. Sellaisessa tilanteessa oman työtulevaisuuden arviointi voi yksin olla liian vaikeaa.

”Ihmiset tarvitsevat aikaa ja tilaa pohtiakseen, mitä seuraavaksi tapahtuu”, lohduttaa Suonpää. Yksin ei tarvitse selvitä, vaan monipuolista apua on paljon tarjolla. Yksi keino on valita itselleen sopiva verkkovalmennus, jonka avulla voi ennalta valmistautua työnhakuun ja urasuunnitteluun – tai vaikkapa yrittäjyyteen. Useimmat valmennuksia tarvitsevat ovat jo ehtineet olla työelämässä ja hankkia itselleen jonkinlaista kokemusta ja mahdollisesti työtään tukevan koulutukseen. Valittua alaakaan ei niin vain vaihdeta, vaikka vaihtelu olisi monesti mielessä käynytkin.

Sen ei tarvitse silti rajoittaa, muistuttaa Suonpää. Omaa osaamistaan voi nimittäin laajentaa, syventää tai kirkastaa. Mutta mistä sitä tietää, mitä oikein osaa? Voisiko osaamista jopa siirtää kokonaan toisenlaisiin tehtäviin?

”Yleiset työelämävalmiudet ovat myös osaamista. Pelkästään ne hallitsemalla voi tarvittaessa alaa vaihtaa”, Suonpää muistuttaa.

Hän kertoo esimerkin työntekijästä, joka vaihtoi kaupan kassan työt apteekkialaan. Sama osaaminen auttoi kokonaan uuden oppimisessa ja apuna olivat erityisesti työelämän perustaidot ja valmiudet. Sellaisia ovat esimerkiksi oppimiskyky ja aktiivisuus, luottamus omaan itseensä ja tekemiseensä, valmius uusiin haasteisiin, joustavuus, yhteistyökyky ja sosiaaliset taidot, Suonpää luettelee.

”Tottakai ammattiosaaminen, erityistaidot ja koulutus ovat edelleen tärkeitä, mutta on paljon aloja, joissa ei ole niin tarkkoja vaatimuksia. Yleisillä työelämätaidoilla voi pärjätä yllättävän pitkälle. Ne ovat osa kokonaisosaamista.”

Ympäristö ja horisontti

”Koska työelämän voi nähdä ympäristönä, sillä on myös horisontti”, Suonpää ehdottaa.

On siis katsottava tuohon horisonttiin, ja kuviteltava, millaisessa työympäristössä ja työelämässä voisin olla viiden tai kymmenen vuoden kuluttua.

”Kaikki ovat varmasti kuulleet automaatiosta, itsepalveluista ja mitä erilaisimpien alojen murroksista, jotka päivä päivältä muuttavat työelämää. Siksi työllisyyden ennakointi on tärkeä taito. Siihen voi liittyä työpaikan tai kotipaikan vaihto, lisäkoulutuksen hankkiminen tai jopa vaihto kokonaan uuteen ammattiin”, listaa Suonpää.

Tällaiset kysymykset liittyvät myös itsetuntemukseen ja sen kehittämiseen. Eteen tulee uusia kysymyksiä: onko minulla mahdollisuuksia ryhtyä uuteen, mitä perheeni on tästä mieltä, voinko taloudellisesti edes harkita alan vaihtoa? Uraa suunniteltaessa pitää huomioida myös erilaiset arvovalinnat. Olenko valmis päättämään ja pitäytymään kiinni valinnoissani. Jälleen kerran nousee esiin tarve ohjaajasta ja valmentajan roolista tällaisessa kasvuprosessissa.

Elämän suunnittelu

Urasuunnitteluun liittyen Anne Suonpää tarjoaa uuden käsitteen, joka kuuluu englanniksi life design. Termin takana on amerikkalainen psykologian professori Mark Savickas, joka on tunnettu urasuunnittelun tutkija. Hänen mukaansa elämä on kokonaisuus, ja työ vain yksi osa sitä.

”Parasta olisikin nähdä työ omista vahvuuksista käsin, painopiste omassa kokonaiselämässä”, Suonpää filosofoi.

Samalla hän sanoo, että life design -ajattelulla on kuitenkin aivan käytännönläheinen tavoite. Läpi elämän tarvitaan taitoja, joita on kehitettävä. Se tarkoittaa työuran tietoista suunnittelua, koska työelämän muutokset voivat olla nopeita. Korona on tarjonnut yhden sellaisen.

”Pitkä työura ei ole itsestäänselvyys. Hereillä pitää olla jo työn aikana, ei pelkästään silloin kun haetaan uutta työtä tai päädytään yllättäen työttömäksi”, Anne Suonpää teroittaa.

Siksi hän rohkaisee kaikkia pohtimaan uteliaasti uraansa ja mahdollisuuksiaan:

”Itseään kannattaa aina kehittää. Kukaan muu ei sitä tee, kuin minä itse.”

#työnhaku #urasuunnittelu #uravalmennus #itsetuntemus #työelämävalmiudet

#työelämänkäänteissä

Artikkeli on osa uutta #työelämänkäänteissä -juttusarjaamme, jossa käsittelemme työelämää ja autamme jäseniämme onnistumaan sen käänteissä.

YTK-Yhdistys tarjoaa jäsenilleen veloituksetta työnhaun verkkovalmennusta, jonka avulla saa sparrausta ja ohjausta helpompaan ja tuloksekkaampaan työnhakuun. Verkkovalmennus on henkilökohtaista ja siinä on apuna valmentaja, joka antaa palautetta ja tukea työnhaun opiskelussa.

YTK-Yhdistys tarjoaa jäsenilleen työelämään liittyvää lisäturvaa ja palveluita. Meiltä saat turvaa ja tukea yksilölliselle työurallesi alasta riippumatta.

Näistä puhutaan

Takaisin

Linkki kyselyyn