Kaksi henkilöä keskustelee ja tekee muistiinpanoja.

Työsuhteiden päättämissopimukset yleistyneet merkittävästi – Kilauta Lakikaverille ennen allekirjoitusta

Jos työnantaja tarjoaa allekirjoitettavaksi sopimusta työsuhteen päättämisestä ja erokorvauksesta, kannattaa olla tarkkana ja kysyä apua Lakikaverilta. Päättämissopimuksella lopetettu työsuhde johtaa nimittäin yleensä 3 kuukauden karenssiaikaan, jolloin ei saa työttömyysetuuksia.

Työntekijän ja työnantajan väliset sopimukset, joissa sovitaan työsuhteen päättymisestä ovat nykyään varsin tavallisia. Näin arvioivat useat YTK-Yhdistyksen haastattelemat juristit, jotka auttavat yhdistyksen jäseniä työoikeuteen liittyvissä asioissa.

Päättämissopimusten avulla voidaan yleensä välttää riidat osapuolien välillä. Tilanteet saadaan myös ratkaistua nopeasti, mikä on usein hyödyksi kummallekin osapuolelle. Päättämissopimus voi olla työntekijälle toisaalta harkitsemisen arvoinen ehdotus tai joissain tilanteissa epäedullinen, tarjotuista ehdoista riippuen”, sanoo työoikeuteen erikoistunut juristi Hillevi Kontturi-Karvinen Joensuusta.

Kontturi-Karvinen muistuttaa, että päättämissopimuksen allekirjoittaminen rinnastuu työntekijän omaan irtisanoutumiseen, kun asiaa tarkastellaan työttömyyspäivärahaoikeuden näkökulmasta. Lähtökohtaisesti tästä seuraa siis 90 päivän työvoimapoliittinen karenssi, jolloin työttömyysetuuksia ei voi saada.

Mitä pitää huolehtia ennen kuin allekirjoittaa eropaketin? – Katso juristien neuvot!

Päättämissopimuksia käsitellään usein Lakikaveri-palvelussa

Työsuhteen päättämissopimusten yleistyminen näkyy YTK-Yhdistyksen Lakikaveri-palvelun tilastoissa. Lakikaveri tarjoaa yhdistyksen jäsenille muun muassa juristin henkilökohtaisen selvityspalvelun, työoikeudellista puhelinneuvontaa sekä oikeusturvavakuutuksen. Päättämissopimukset ovat jäsenten yhteydenottojen kärjessä yhdessä epäselvien työsuhteen päättämisten ja palkkasaatavien kanssa.

Vaasalainen asianajaja Jenny Väyrynen sanoo, että päättämissopimukset ovat yleistyneet, koska työnantajapuolella on nykyään vahvempi pyrkimys sopia työsuhteen päättämisestä, eikä asioiden anneta edetä käräjille asti.

“Sovinto säästää oikeudenkäynneiltä ja siinä saadaan tilanteelle nopea päätös sen sijaan, että asia olisi vireillä käräjäoikeudessa jopa vuosia”, sanoo Väyrynen.

Useimmiten aloite työsuhteen päättämiselle yhteisellä sopimuksella tulee työnantajalta. Intressinä on yleensä saada sopimuksella asia lopullisesti sovituksi, sillä työnantajan kannalta työntekijän irtisanomiseen liittyy lähes aina tiettyjä riskejä. Päättämissopimuksen allekirjoittamisella työntekijä vahvistaa, ettei hänellä ole enää mitään muita vaateita työnantajaa kohtaan.

Ennakointi kannattaa aina

On tärkeä erottaa päättämissopimus niin sanotusta sovintosopimuksesta. Päättämissopimus tulee eteen työsuhteen ollessa vielä voimassa, kun taas sovintosopimus liittyy tilanteeseen, jossa työsuhde on jo päättynyt. Sovintosopimuksella tarkoitetaan yleensä sopimusta, jonka työnantaja ja työntekijä solmivat työsuhteen päättymisen jälkeen keskinäisen riitatilanteen ratkaisemiseksi.

Sovintosopimuksessa voidaan sopia kattavammin osapuolten välisistä oikeuksista ja velvoitteista. Siihen voi liittyä paljon hankalia juridisia kysymyksiä, minkä takia asiantuntijan puoleen kääntyminen on aiheellista”, Hillevi Kontturi-Karvinen sanoo.

YTK-Yhdistyksen jäseniä erilaisissa työsuhteen epäselvissä tapauksissa auttavat Kontturi-Karvinen ja Jenny Väyrynen muistuttavat ennakoinnin merkityksestä, kun jokin asia työsuhteessa askarruttaa.

Sopimuksiin ja asiakirjoihin kannattaa tutustua huolellisesti etukäteen. Tarvittaessa juristi voi neuvoa näiden tulkinnassa. Ennalta varautuminen on paras tapa välttyä ikäviltä yllätyksiltä”, sanoo Kontturi-Karvinen.

Puhelinneuvontaamme tulee vuosittain noin 10 000 puhelua jäseniltä. Kokemuksesta tiedämme, että suurin osa tapauksista saadaan ratkaistua jo puhelinneuvonnan avulla. Juristiin kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman pian, jos on epäselvyyttä omaan työsuhteeseen liittyen”, sanoo jo 250 000 jäsentään auttavan YTK-Yhdistyksen johtaja Ilona Kangas.


Sinua voisi kiinnostaa myös:

Tarjosiko pomo eropakettia? Älä allekirjoita ennen kuin huolehdit näistä asioista!

Juristien henkilökohtainen apu sisältyy YTK-Yhdistyksen 22 euron vuosimaksuun – tutustu Lakikaveriin täältä!

Näistä puhutaan

Takaisin

Linkki kyselyyn