Työsuhteen päättäminen ja maksamattomat palkat aiheuttavat erimielisyyttä työpaikoilla

Työsuhteen päättämiset ja palkkasaatavat aiheuttavat eniten riitoja työnantajien ja työntekijöiden välillä. Nämä tiedot käyvät ilmi YTK-Yhdistyksen Lakikaveri-palvelusta. Omista työhön liittyvistä oikeuksista ollaan aiempaa tietoisempia, mikä näkyy siinä, että vääryyksiin uskalletaan tarttua helpommin, arvioi yhdistyksen jäseniä auttava juristi Hillevi Kontturi-Karvinen.

Palkkasaatavat työsuhteen aikana tai sen jälkeen ovat aiheena lähes 40 %:ssa tapauksista, jotka päätyvät YTK-Yhdistyksen Lakikaverin juristin selvityspalveluun. Noin neljäsosa selvityspalvelun tapauksista liittyy puolestaan työsuhteen päättämiseen joko tuotannollisin ja taloudellisin tai henkilöperustein.

Lähes 250 000 jäsentämme tekee YTK-Yhdistyksestä yhden maamme suurimmista yhdistyksistä. Yhdistyksen tarjoaman Lakikaverin kautta jäsenet voivat saada oikeudellista puhelinneuvontaa. Ellei asia ratkea puhelinneuvonnassa, jäsen voi saada henkilökohtaista juristin selvityspalvelua. Lakikaverin puhelinpalveluun soittaa noin 10 000 henkilöä vuodessa. Selvityspalvelussa käydään puolestaan tarkemmin läpi lähes 1000 tapausta vuosittain. 

Palkkaan liittyviä epäselvyyksiä ja työsuhteen päättämisiä selvitellään paljon

"Monet soittajat kysyvät palkkaan liittyvistä epäselvyyksistä. Joko palkka on maksettu väärin esimerkiksi työntekijälle kuuluvien lisien osalta tai soittajalla on avoimia palkkasaatavia”, kertoo työoikeuteen erikoistunut juristi Hillevi Kontturi-Karvinen. 

​​​​​​​Hänen mukaansa myös työsuhteen päättämisistä tulee paljon yhteydenottoja. Näissä työntekijälle on saatettu tarjota niin sanottua päättämissopimusta tai työntekijä tahtoo selvittää, onko hänet irtisanottu lainmukaisin perustein.​​​​​​​

Kontturi-Karvinen arvioi, että riitaisuudet työpaikoilla ovat lisääntyneet viime vuosien aikana. Pääasiallinen syy tähän on se, että työntekijöiden tietoisuus omista oikeuksista on kasvanut.

“Esimerkiksi media on saattanut nostaa esille työpaikoilla tapahtuvia riitatilanteita. Tämän kautta ihmiset alkavat pohtia myös omaa tilannettaan. Toisaalta muun muassa ikään ja terveyteen liittyvästä syrjinnästä puhutaan yhteiskunnallisella tasolla aiempaa enemmän ja avoimemmin.”

Kontturi-Karvinen kertoo, että kynnys ottaa mahdollisia työpaikalla tapahtuneita vääryyksiä puheeksi oman työnantajan kanssa on monella edelleen kuitenkin korkea, koska työntekijä voi pelätä työnantajansa reaktiota.

Usein halutaan etukäteen varmistua siitä, että vääryys on todella tapahtunut ennen puheeksi ottoa. Lisäksi halutaan tietää, miten tilanteessa kannattaa toimia, jotta osaisi ottaa mahdollisen ongelmakohdan työnantajan kanssa hyvässä hengessä esille.

Ennakoivaa lakiapua matalalla kynnyksellä

“Monet eivät uskalla ottaa asioita puheeksi työnantajan kanssa, sillä pelätään mahdollisia seurauksia ja ns. silmätikuksi joutumista. Juristilta halutaan neuvoja siihen, miten asiassa kannattaa edetä, jos on esimerkiksi avoimia palkkasaatavia”, sanoo Kontturi-Karvinen.

Paras tapa varautua mahdollisiin epäselvyyksiin ja riitatilanteisiin on ennakointi. YTK-Yhdistyksen Lakikaverin kautta jäsen saa käyttöönsä oikeudellisen puhelinneuvonnan ja juristin selvityspalvelun lisäksi myös muun muassa oikeusturvavakuutuksen.​​​​​​​


Lue myös:

Juristien henkilökohtainen apu sisältyy YTK-Yhdistyksen 22 euron vuosimaksuun – tutustu Lakikaveriin täältä!

Lue, mitä huomioida silloin, kun työntekijä itse irtisanoutuu

Katso kaikki jäsenedut!

Elina Andersson-Finne viestintäpäällikkö YTK-Yhdistys henkilökuva

Elina Andersson-Finne, viestintäpäällikkö

Vastuullani on jäsenviestinnän lisäksi erityisesti mediasuhteet ja vaikuttaminen. Tavoitteeni on kuunnella sinua ja kaikkia muita jäseniämme sekä toimintaympäristöämme tarkalla korvalla ja sen kautta pyrkiä parantamaan työelämää. Olethan siis rohkeasti yhteydessä!

Näistä puhutaan

Takaisin

Linkki kyselyyn