Lakikaveri Iiris Härmä henkilökuva YTK Työelämäpalvelut

Työsopimuksesi on työsuhteesi heikoin lenkki – tarkista se ajoissa!

Kun on hoksottimet hereillä ja osaa ennakoida, voi työsuhdeasioiden kanssa olla rauhallisin mielin. Haastattelimme YTK-Yhdistyksen Lakikaveria, asianajaja Iiris Härmää niistä tapauksista, joita hän näkee työssään YTK:n täysjäsenten apuna päivittäin. Tärkeintä on tarkistaa työsopimus etukäteen ja varmistaa, että on numero, johon soittaa tarvittaessa.

Työoikeuteen erikoistunut asianajaja Iiris Härmä kertoo tapauksesta, jossa YTK:n täysjäsen* oli solmimassa uutta työsuhdetta. Jäsen otti yhteyttä Lakikaveriin ennen sopimuksen allekirjoittamista, sillä muutama kohta uudessa sopimuksessa mietitytti häntä.  

”Kävi ilmi, että työsopimukseen kirjattu palkka oli työehtosopimuksen määrittämää minimipalkkaa matalampi”, Härmä sanoo. ”Onneksi jäsen oli yhteydessä etukäteen. Saimme asian sovittua ja palkan korjattua ennen kuin nimet olivat paperissa. Jos asiaa olisi lähdetty ratkomaan vasta jälkikäteen, olisi prosessi ollut selvästi pidempi ja vaikeampi selvittää.” 

Mitä enemmän aikaa olisi kulunut, sitä enemmän avoimia palkkasaatavia työntekijälle olisi myös jäänyt. Ellei tilanteeseen olisi löytynyt sopua, tapausta olisi saatettu joutua ratkomaan jopa oikeusteitse. 

Omaan työsopimukseen pitää perehtyä

Iiris Härmä muistuttaa, että työsuhteen alussa solmittava kirjallinen työsopimus on työntekijälle kaikkein tärkein dokumentti. Kun sopimuksen sisältöön on tutustunut huolella, on mahdollisia vääryyksiä helpompi tunnistaa.  

”Jos jokin omassa työsuhteessa vaikuttaa epäselvältä, kannattaa aloittaa keskustelemalla oman esimiehen kanssa. Keskustelua on syytä käydä kirjallisesti, jotta puhutusta jää muistijälki”, ohjeistaa Härmä. Aina asiat eivät ratkea puhumalla. Siksi kannattaa huolehtia ajoissa myös siitä, että voi tarvittaessa saada asiantuntevan juristin apua.  

Tiesitkö?

  • YTK:n kassajäsen voi halutessaan liittyä täysjäseneksi* YTK-Yhdistyksen 22 € vuosimaksulla. Täysjäsenellä on käytössään Lakikaverin puhelinneuvonta välittömästi liittymisen jälkeen. Kuuden kuukauden jäsenyysajan jälkeen on mahdollista saada juristi oman työsuhdeongelman selvittämiseen avuksi ja oikeusturvavakuutus. Osa palveluista edellyttää 6 kk:n jäsenyyttä yhdistyksessä. 

  • Noin 10 000 henkilöä on saanut vuosittain neuvoja ja apua YTK:n Lakikaveri -puhelinneuvonnasta. 

  • Palaute Lakikaveri-palvelusta on jäseniltä erinomaista, joskus jopa liikuttavaa:

”Erittäin hyvää, nopeaa ja asiantuntevaa palvelua työsuhteen päättymiseen liittyvässä asiassa.” 

”Ihanaa, että teillä on tälläinen palvelu, jonka avulla omat asiat on helpompi selvittää. Iso kiitos teille.” 

”Asian aloittaminen YTK.ssa on vaivatonta.  Lakimies oli erittäin ammattitaitoinen ja otti asian ihan sydämen asiaksi hoitaa. Käytiin koko ajan sähköpostiviestiä asian hoitamiseksi ja etenemiseksi. Ilman lakimiestä en olisi selvinnyt asian hoitamisesta.” 

Lakikaverin kautta YTK:n täysjäsenet* voivat saada muun muassa työoikeudellista puhelinneuvontaa, juristin henkilökohtaista apua ja oikeusturvavakuutuksen riitoja varten. Pelkkään työttömyyskassajäsenyyteen ei kuulu näitä palveluita, vaan on oltava YTK:n täysjäsen*. Jos et vielä ole jäsen, lue lisää ja liity tästä!

Juristiin kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman pian, ellei ratkaisua työnantajan kanssa löydy.

Myös työnantajat voivat olla epätietoisia siitä, miten asioista tulee sopia

Eniten yhteydenottoja Iiris Härmä saa maksamattomiin palkkoihin sekä laittomiin irtisanomisiin liittyen. Hän muistuttaa, että myös työnantajapuolella on epätietoisuutta siitä, miten asioista tulee sopia eikä kaikissa yrityksissä ole aina ajantasaista työlainsäädäntöä osaavaa henkilöstöä. Tilanteet eivät siis välttämättä ole tahallisia tai tietoisia. 

Härmä kertoo tapauksesta, jossa henkilö oli tullut lomautetuksi pidemmästä työsuhteesta. Hän halusi selvittää lomautuksen laillisuutta ja oli yhteydessä YTK-Yhdistyksen Lakikaveriin. Vaikka lomautus osoittautui Härmän arvion mukaan lailliseksi, kävi ilmi, että aikanaan tehdyssä työsopimuksessa oli epäselvyyksiä.  

”Jäsenen työsopimukseen oli kirjattu, että palkkalisät kuuluvat työntekijän peruspalkkaan. Näin voidaan lähtökohtaisesti sopia, mutta sovitun palkkaustavan mukaan palkkauksen on oltava vähintään sen suuruinen, kuin työehtosopimus määrää. Jos työnantaja ei pysty osoittamaan, että palkkaan on sisältynyt esimerkiksi iltalisät, joutuu työnantaja korvaamaan lisät erikseen. Tapauksessa selvisi, että työntekijän lisät olivat jääneet maksamatta.”  

Iiris Härmä korostaa ennakoinnin merkitystä kaikissa tilanteissa.  

”Esimerkiksi määräaikaisissa työsuhteissa moni herää vasta jälkikäteen miettimään, onko oman määräaikaisuuden peruste lainmukainen. Jos työntekijä olisi ollut valppaana jo työsuhdetta solmittaessa, olisi peruste saatu jo alkuunsa sovittua lainmukaiseksi.” 

Huolehdi omista työoikeuksistasi!

  1. Ota selvää oman työsuhteesi perusasioista: sovelletaanko työsuhteessasi työehtosopimusta ja onko esimerkiksi palkka vähintään työehtosopimuksen mukainen? Työsopimuksessa voidaan sopia TES:iä paremmista ehdoista, mutta ei huonommista.  

  2. Jos työsuhteesi on määräaikainen, onhan sille lainmukainen peruste?  

  3. Sovi aina asioista kirjallisesti. Mahdollisia epäselvyyksiä on selvästi helpompi selvittää, kun on kirjallista näyttöä siitä, mitä on puhuttu ja sovittu.  

  4. Jos jokin omassa työsuhteessasi vaikuttaa epäselvältä, aloita keskustelemalla esimiehesi kanssa. Käy keskustelua kirjallisesti, jotta puhutusta jää muistijälki.  

  5. Huolehdi riittävän ajoissa siitä, että voit saada asiantuntevan juristin apua, jos työsuhteessasi ilmenee epäselvyyksiä. Juristiin kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman pian, elleivät asiat työnantajan kanssa ratkea. 

*YTK:n täysjäsen = henkilö, joka on sekä YTK Työttömyyskassan että YTK Työelämäpalveluiden jäsen. 


Lue myös:

Elina Andersson-Finne viestintäpäällikkö YTK-Yhdistys henkilökuva

Elina Andersson-Finne, viestintäpäällikkö

Vastuullani on jäsenviestinnän lisäksi erityisesti mediasuhteet ja vaikuttaminen. Tavoitteeni on kuunnella sinua ja kaikkia muita jäseniämme sekä toimintaympäristöämme tarkalla korvalla ja sen kautta pyrkiä parantamaan työelämää. Olethan siis rohkeasti yhteydessä!

Näistä puhutaan

Takaisin

Linkki kyselyyn