Käsi allekirjoittaa sopimusta.

Tarjosiko pomo eropakettia? Älä allekirjoita ennen kuin huolehdit näistä asioista!

Eropaketti, lähtöpaketti, erosopimus, kultainen kädenpuristus… Työsuhteen päättämissopimuksella on monta nimeä. Käytännössä sillä tarkoitetaan sopimusta, jossa työnantaja ja työntekijä päättävät työsuhteen yhteisellä sopimuksella. Useimmiten aloite tulee työnantajalta, joten työntekijän on syytä käydä sopimus huolella läpi ennen allekirjoitusta. YTK-Yhdistyksen Lakikaveri auttaa yhdistyksen jäseniä näissä tilanteissa.

YTK-Yhdistyksen jäseniä auttavat työoikeuteen perehtyneet juristi Hillevi Kontturi-Karvinen ja asianajaja Jenny Väyrynen neuvovat, mitä työntekijän kannattaa ainakin huomioida, jos työnantaja tarjoaa työsuhteen päättämissopimusta.

 1. Tutustu rauhassa ja tarkista sisältö

  Jos sinulle tarjotaan päättämissopimusta, sinun ei tarvitse allekirjoittaa sitä heti. Pyydä ainakin muutama päivä aikaa asian pohtimiseen ja sopimuksen sisällön tarkistamiseen. Ei kannata allekirjoittaa mitään, mitä ei ymmärrä.

  Kun sopimus on allekirjoitettu, ei mahdolliselle epäkohdalle yleensä mahda mitään. Siksi on tärkeää varmistua sopimuksen sisällöstä etukäteen”, muistuttaa Jenny Väyrynen.
 2. Kysy apua ammattilaiselta

  Päättämissopimuksessa on kyse isoista asioista, joten se kannattaa tarkistuttaa juristilla, jos vain mahdollista. YTK-Yhdistyksen jäsenet saavat apua Lakikaveri-palvelun kautta: aloita soittamalla puhelinpalveluun, josta sinua neuvotaan eteenpäin.

  Ennen allekirjoitusta päättämissopimuksessa on aina kyse kahden osapuolen neuvottelutilanteesta. Työntekijän neuvotteluasema riippuu paljon irtisanomisen perusteista: mikäli laillisia perusteita ei ole, on työntekijän asema vahva. Tämänkin arvioimisessa Lakikaverin juristit osaavat auttaa.
 3. Ota laskin käteen ja arvioi erokorvaus kokonaisuudessaan

  ​​​​​​​Usein eropaketteihin kuuluva rahallinen korvaus, esimerkiksi useamman kuukauden palkka, voi äkkiseltään tuntua isolta korvaukselta. Ennen sopimuksen hyväksymistä on kuitenkin hyvä laskea tarkasti, mitä kaikkea se todellisuudessa kattaa.

  Päättämissopimuksella päätetty työsuhde johtaa pääsääntöisesti 3 kuukauden työvoimapoliittiseen karenssiaikaan, jolloin ei saa mitään työttömyysetuuksia. Lisäksi on syytä huomioida, mitä sopimuksessa sanotaan muun muassa irtisanomisajasta ja sen palkasta, pitämättömistä lomista ja ylitöistä. Nämä kaikki on hyvä käydä läpi juristin kanssa, eikä hyväksyä ensimmäisenä tarjottua summaa sellaisenaan.
 4. Varmista kenelle ja mitä saat puhua

  Hyvin usein päättämissopimuksiin on kirjattu salassapitovelvollisuus, joka on syytä käydä läpi huolella. Juristille sopimuksen saa toki näyttää ja esimerkiksi työttömyyskassa ja muut lakiin perustuvat näyttämisvelvoitteet ovat yleensä sallittu, mutta edes omalle puolisolle sopimuksesta ei saa puhua, jos näin ei ole sovittu. Pahimmillaan salassapitosopimuksen rikkominen voi johtaa koko sopimuksen mitätöimiseen, joten ennen allekirjoitusta kannattaa käydä läpi mitä ja kenelle saa puhua.

Sinua voisi kiinnostaa myös:

Päättämissopimukset ovat lisääntyneet merkittävästi. Lue, mistä Lakikaverin juristit arvioivat tämän johtuvan.

Juristien henkilökohtainen apu sisältyy YTK-Yhdistyksen 22 euron vuosimaksuun – tutustu Lakikaveriin täältä!

Näistä puhutaan

Takaisin

Linkki kyselyyn