Osaaminen näkyviin-viikkojen tunnuskuva

Suunta hukassa? Osaamisen kehittämistä tukee yhteinen ymmärrys tulevaisuuden mahdollisuuksista

Mari Tähjä, Renesans & Mirva Puranen, YTK-Yhdistys

Osana Sitran elo-syyskuussa organisoimia Osaaminen näkyviin -viikkoja järjestimme yhdessä yhteistyökumppanimme Renesansin kanssa Erätauko-keskustelun oman osaamisen kehittämisestä ja tunnistamisesta. Keskustelusta kävi ilmi, ettei vaikeinta olekaan itse osaamisen kehittäminen vaan osaamisen kehittämisen suunta.

Tiedämme, että muuttuvassa työelämässä ei tulevaisuudessa yhdellä, jos kahdellakaan, koulutuksella välttämättä pärjää. Usein osaamisen kehittämisen haasteet nousevat esiin työurien erilaisissa siirtymäkohdissa kuten työpaikanvaihdoksissa, irtisanomisissa, vanhempainvapaalta paluun yhteydessä tai organisaatiomuutoksissa. Työelämän siirtymät haastavat yksilön taitoa kehittää omaa osaamistaan, jotta ura ja motivaatio työelämässä voi jatkua.  

Olemme tottuneet ajattelemaan, että yksilön oma toiminta on avainasemassa osaamisen ja uran kehittämisessä  –  mitä se tietysti onkin. Mutta mitä tapahtuisi jos vahvistaisimme ajattelua, jossa osaamisen kehittäminen ei ole vain jokaisen henkilökohtainen projekti? Jospa suuntaa ja menetelmiä kehittymiselle haettaisiinkin vahvemmin yhteisöllisin keinoin. Useinhan uudenlaiset ratkaisut ja oivallukset osaamisen kehittämisessä syntyvät tilanteissa, joissa yhteisö yhdessä onnistuu oivaltamaan ratkaisuja olemassa oleviin haasteisiin.

Miten osua oikeaan keskellä osaamisten runsaudenpulaa?

Ulottuvillamme on enemmän vaihtoehtoisia tapoja ja suuntia oman osaamisen kehittämiseksi kuin koskaan aiemmin. Meidät on ympäröity erilaisilla tietolähteillä kuten verkko-oppimisalustoilla, artikkeleilla, blogeilla, podcasteilla, kursseilla, koulutusohjelmilla, webinaareilla ja kirjallisuudella. Aiheita on pilvin pimein ja monet meistä kiinnostuvat laajasti monenlaisista teemoista.

Vastassa on helposti valinnan vaikeus, jonka keskeisenä selättäjänä on oman osaamisensa tunnistamisen taidon lisäksi kyky ymmärtää, mihin suuntaan haluaa yksilönä osaamistaan viedä. Toisaalta on hyvä ymmärtää myös mihin suuntaan omassa organisaatiossa tai muutoin maailmassa ollaan menossa ja tehdä valintoja oman osaamisen kehittämiseksi näitä yhdistellen.

Yksilön osaaminen on myös yhteisön voitto

Erätauko-keskustelussa nousi esille, että osaamisen kehittämistä motivoi ymmärrys siitä, miten uusien taitojen omaksuminen auttaa organisaatiota menestymään ja samalla ihmistä itseään uralla eteenpäin. Osaamisen kehittämisen siis toivottiin olevan entistä vahvemmin osa organisaation tulevaisuuskuvaa – strategiaa ja visiota.

Kenties ne suurimmat voitot syntyvätkin juuri silloin, kun sekä yksilön että yhteisön osaamisen kehittämisen tarpeet onnistutaan nivomaan yhteisiksi tavoitteiksi. Yhteisten oppimiskäytäntöjen toivottiin tukevan ja ruokkivan työntekijän uteliaisuutta ja avartavan ajattelua, jotta uudelle rakentuu tilaa. On kuitenkin luonnollista, että polut myös erkanevat yksilön osaamisen vahvistuessa suuntaan, johon hän ei omassa organisaatiossaan voi kulkea.

Jatka osaamisesi tunnistamista ja kehittämistä - me autamme!

Keskustelun järjestäjän näkökulmasta katseltuna Erätauolle tyypillinen dialogimainen tapa keskustella antoi osallistujilleen paljon. Oli aikaa rauhassa kuulla toisten ajatuksia, pohtia niitä, ja sen jälkeen liittyä keskusteluun omien ajatustensa voimin. Osallistujat lähtivät keskustelusta kukin tahoilleen silminnähden ilahtuneina ja voimaantuneinakin. Haluaisitko sinä osallistua Erätaukoon osaamisen tunnistamisesta? Järjestämme mielellämme lisää keskusteluja jäsenillemme, joten olethan uteliaasti meihin yhteydessä, jos kiinnostuksesi heräsi!

Omaa osaamistaan pohdiskeleville on muitakin hyviä uutisia! Järjestämme jäsenillemme yhdessä Renesansin kanssa marraskuun neljänä keskiviikkona valmennuskokonaisuuden, jonka aikana tutkaillaan omaa osaamista ja tutustutaan tulevaisuuteen. Pääset konkreettisesti pohtimaan, mitä tulevaisuus ja sinne johtavat muutokset ja tapahtumat tarkoittavat juuri sinun työurallasi. Opit, minkälaisia asioita esimerkiksi erilaiset ennakointiraportit tulevaisuudesta kertovat ja miten voit hyödyntää niissä olevaa tietoa oman urasi suunnittelussa. Ilmoittautuminen on käynnissä - lue lisää ja lähde mukaan tälle ainutlaatuiselle matkalle! 

Mari Tähjä, Renesans

Mari Tähjä, Renesans

Mari Tähjä on ennakoinnin johtava asiantuntija, joka luo ajatuksiisi liikkuvuutta ja tuoreita näkökulmia. Mari on innostava ja monipuolinen fasilitaattori, jonka työskentelytapojen pohjana on dialogisuus ja läsnäoleva vuorovaikutus. Mari on myös Sitran kouluttama Erätauko-fasilitaattori.

Mirva Puranen, YTK-Yhdistys

Mirva Puranen, YTK-Yhdistys

Työskentelen jäsentemme työelämäpalveluiden kehittämisen parissa. Tavoitteenani on, että saat meiltä monipuolista tukea työnhakuusi ja työurasi vaiheisiin, osaamisesi kehittämiseen ja hyvinvointisi edistämiseen. Vuosien varrella kertynyt verkostoni sekä taustani rekrytoinnin, viestinnän, työnantajamielikuvan ja työnhakijoiden auttamisen parissa antavat perspektiiviä työelämän kiemuroihin. Missioni on rohkaista ja kannustaa ihmistä eteenpäin erilaisissa työelämän käänteissä – lempeästi ja inhimillisesti.

Kuva: Niko Niinivirta

Näistä puhutaan

Takaisin

Linkki kyselyyn