Piilotyöpaikkoja etsimässä tietokoneen ääressä

Salaa, piilossa vai avoimesti eli mitä ovat piilotyönhaku ja piilotyöpaikka

#työelämänkäänteissä

Työnhaku voi tulla yhtäkkiä ajankohtaiseksi monesta eri syystä, eikä syyllä ei ole oikeastaan väliä. Miten etsiä uusia töitä ja olla aktiivinen työmarkkinoilla herättämättä epäluottamusta tai turhaa epäluuloa nykyistä työnantajaa kohti? Vai onko kyseessä ihan normaali juttu? Mitä oikeastaan on piilotyönhaku ja onko myös olemassa piilotyöpaikka? Sitä selvitämme tässä artikkelissa.

Eräänä päivänä voi yksinkertaisesti herätä tunne siitä, että haluan uuden työpaikan. En haluaisi kuitenkaan loukata nykyistä työnantajaani. Asiat voivat olla ihan kelpo tolalla, mutta vaihtelukin virkistäisi. Miten siis toimia? 

Kyse on loppujen lopuksi normaalista työnhakutilanteesta, johon pätevät kaikki työnhakemisen lait, säännöt ja suositukset. Ainoa erotus on se, että jos työhaun aikoo suorittaa piilossa, julkiset postaukset ja rummuttaminen aiheesta avoimesti voivat luoda ongelmia. Oma työnhakustrategia pitää miettiä tarkasti etukäteen ja laatia oma toimintasuunnitelma tavanomaista huolellisemmin.

Piilotyöpaikka on avoin mahdollisuus

Työnhaku ja työmarkkinoilla viestiminen voivat joskus olla melkoista peliä. Myös työnantajat toimivat salaa tai piilossa. Ilmiö voi syntyä osin tahattomasti. Avoimeksi voi nimittäin tulla työ, jota ei ilmaista missään julkisesti. On saattanut ilmetä tarve tietynlaisesta osaamisesta tai roolista eikä työlle vielä osata edes määritellä tiettyä nimikettä. Uusi nimeämätön työ voi sijaita jopa nykyisessä työpaikassasi. Silloin sitä vastaava työnhaku on piilotyönhakua ja nimeämätön työmahdollisuus on piilotyöpaikka. 

Vaikka tuo äskeinen kuulosti ehkä salamyhkäiseltä, ylivoimaisesti suurin osa avoimista työpaikoista on piilotyöpaikkoja. Yleisesti esitetään, että piilotyöpaikkojen osuus olisi jopa 70–80 prosenttia kaikista avoimista työpaikoista. Toisin sanoen, ne työpaikat jotka näyttäytyvät julkisesti, edustavat korkeintaan vain neljännestä tarjonnasta. Työnhaussa silti suurimman huomion ja haloon keräävät julkisessa haussa olevat työpaikat. 

Syy piilotyöpaikkojen syntyyn on myös siinä, että työnantajat saavat paikat täytettyä ilman työnhakuilmoituksia ja monimutkaista työnhakuprosessia jopa tehokkaammin joko omien verkostojensa, tehokkaan headhunterin tai sisäisen rekrytoinnin ansiosta. Joskus piilotyöpaikan syntyminen johtuu yrityssalaisuudesta, strategisesti tärkeän työtehtävän avautumisesta tai jopa jostain kiusallisesta tapahtumasta. 

Piilotyötä hakemaan

Haetaanko piilotyötä piilossa, salaa vai kuinka siihen pitäisi suhtautua? Sitran teettämässä työelämätutkimuksessa vuodelta 2017 ilmeni, että työpaikan vaihto on useimmilla mielessä ja työpaikka vaihtuukin tarvittaessa herkästi. Tutkimusraportin mukaan noin 15 prosenttia vastanneista työntekijöistä hakee töitä ja hieman yli puolet vaihtaisi työpaikkaa, jos sopiva tulisi vastaan. Ei siis ole lainkaan tavatonta skannata, hakea ja puntaroida uutta työpaikkaa, vaikka aivan tarkkaa mielikuvaa uudesta työstä ei olisikaan vielä muodostunut. 

On myös mahdollista siirtyä kokonaan toiselle alalle. Samaisesta Sitran tutkimuksesta ilmeni, että kuusi kymmenestä työikäisestä on vaihtanut ammattiaan tai alaansa työuransa aikana. Näistä lähes joka toinen oli opiskellut itselleen uuden ammatin tai tutkinnon. Työelämässä on myös paljon taitekohtia ja ne ovat yleisempiä kuin kuvitellaan. Esimerkiksi työttömyys oli kohdannut kahta kolmesta Sitra tutkimukseen vastanneesta. 

Piilotyön haku on kuin työnhakua, mutta siinä korostuvat tietyt seikat. Omaa osaamista ja uskottavaa esiintymistä pitää korostaa tavallista enemmän. Se onnistuu parhaiten, kun tekee ensinnäkin itsestään löydettävän ja verkostoituu. Koska avoimia paikkoja ei välttämättä ole näkyvillä ja tarjolla, mahdollisuuksia pitää koettaa löytää itse. Pitää selvittää, mitä erilaiset yhteisöt ja yritykset eli tulevat mahdolliset työnantajat oikein tekevät: investoidaanko vai leikataanko, satsataanko tuotekehitykseen ja nimitetään uusia ihmisiä töihin vai kertovatko uutiset saneerauksista. Keskeistä piilotyön haussa on tiedonhaku. 

​​​​​​​Piilotyönhakijan muistilista

  • Tee lista lähestyttävistä ja halutuista työnantajista

  • Tee lista vaihtoehtoisista aloista ja ammateista

  • Listaa omat osaamisesi ja vahvuutesi

  • Listaa myös asiat, joissa haluaisit vahvistaa osaamistasi

  • Tee avoin hakemus, mutta mieti tarkasti kenelle sen lähetät

  • Lähesty rekrytoijia ja headhuntereita

  • Ole löydettävissä ja tee itsestäsi sopivalla tavalla näkyvä

  • Käytä hyväksesi sosiaalista mediaa: postaa, kommentoi ja ole aktiivinen

  • Verkostoidu tavalla tai toisella

#työelämänkäänteissä

Artikkeli on osa uutta #työelämänkäänteissä -juttusarjaamme, jossa käsittelemme työelämää ja autamme jäseniämme onnistumaan sen käänteissä.

Näistä puhutaan

Takaisin

Linkki kyselyyn