Elämää etäyhteyksissä webinaari nainen kahvikuppi läppäri pöydällä

Opi Elämää etäyhteyksissä – katso kootut vinkit webinaarista!

Teemme etätöitä, haemme töitä etänä, opiskelemme etänä. Jopa vapaa-aika on monella siirtynyt etäyhteyksiin. Jännittääkö, kyllästyttääkö vai kaipaatko muuten vain vinkkejä etävuorovaikutukseen? Katso kootut vinkit ja tallenne webinaarista!

Arkemme on muuttunut "uuden normaalin" ja etäyhteyksien myötä merkittävästi. Miten omaa läsnäoloa, vuorovaikutusta ja esiintymistä voisi kehittää esimerkiksi etätyössä, työnhaussa etänä, videokokouksissa tai etäopiskeluissa? Miten puhua kameralle (ja ihmisille sen takana)?

Elämää etäyhteyksissä -webinaarissamme perehdyimme kouluttaja-standup-koomikko Helena Pölläsen opastamana etävuorovaikutuksen perusasioihin ja haasteisiin erilaisissa työelämään liittyvissä tilanteissa – helposti lähestyttävällä ja inhimillisellä tavalla, huumoria unohtamatta.

Mistä tehokas ja tarkoituksenmukainen vuorovaikutus koostuu?

Vuorovaikutustilanteissa tärkeää on yhteisen ymmärryksen luominen. Etäyhteyksissä se on monesti mutkikkaampaa kuin kasvokkain. Tekniikassa voi olla häiriötekijöitä, palaute ei ehkä välity ja eri kanavissa viesti siirtyy ja ymmärretään eri tavoin. Sanomaasi ei siis välttämättä ymmärretä siten kuin olet itse tarkoittanut. Viestin vastaanottamiseen ja tiedon ymmärtämiseen vaikuttavat jokaisella osallistujalla:

 1. Tieto
  Millainen viestintätilanne on kyseessä ja miten ihmisten odotetaan siinä käyttäytyvän. Onko muilla samaa tietoa ja löytyykö yhteistä ymmärrystä?
 2. Taito
  Vain harjoittelemalla oppii. Kuuntelemisen taito, esiintymistaito, ryhmäviestintätaidot, johtamisen taidot. Mieti, missä juuri sinulla on tarve ja halu kehittyä tällä hetkellä?
 3. Motivaatio
  ​​​​​​​
  Asenne ei välttämättä ratkaise kaikkea, mutta paljoon voit vaikuttaa suhtautumisellasi. Uuden oppiminen tapahtuu usein epämukavuusalueella, jossa positiivinen ajattelu yleensä auttaa.

Miten puhut kameralle ja esiinnyt luontevasti videolla?

Kasvokkain vuorovaikutuksessa pystymme tulkitsemaan myös toisen kasvoja, ilmeitä ja kehonkieltä, jolloin pystymme tarkentamaan sanomaamme niiden mukaan vahvistaaksemme yhteisymmärrystä.

Näin vahvistat vuorovaikutusta esimerkiksi videokokouksissa, -puheluissa, työnhakuvideolla tai webinaarissa:

 • Laita rohkeasti kamera päälle ja harjoittele etukäteen kehonkieltä videon välityksellä.
 • Pidä riittävä etäisyys kamerasta. Se antaa tilaa sanattomalle viestinnälle, eli ilmeille ja eleille, jotka vahvistavat sanallista viestiäsi.
 • Katso kameran linssiin, liimaa sen viereen vaikka silmien kuvat tai muu kiintopiste, johon on helppo katsoa. Se tekee kameran linssistä ihmisläheisemmän. Katso webinaariosallistujien esimerkit Virittämö-ryhmästä!
 • Tarkista kameran kuvakulma, jotta näyt videolla suorassa ja haluamallasi rajauksella.
 • Hae rauhallinen tausta, minimoi mahdolliset häiriötekijät ja varmista tekniikan toimivuus (käyttämäsi ohjelman toiminnot, nettiyhteys, virtalähteet ja varalle esim. puhelinyhteys).
 • Jos esität tai jaat esimerkiksi tiedostoja tai videoita, on luonnollista keskittyä niihin – ota kuitenkin uudelleen katsekontakti kameraan niiden jälkeen.

Miten tulet toimeen jännityksen kanssa?

Esiintymisjännitystä kutsutaan myös vireytymiseksi. Vireytyminen on kehon luonnollinen reaktio uuteen jännittävään tilanteeseen. Vireytymisen ilmentymiä ovat esimerkiksi äänen värinä, hikoilu, vapina ja suun kuivuminen.

 • Valmistaudu: harjoittele etukäteen, varaa riittävästi aikaa, lasi vettä, liiku tai verryttele kehoa ja ääntä itsellesi ja tilanteeseen sopivalla tavalla.
 • Muista hengittää ja ole aito oma itsesi!
 • Jännitys on luonnollista ja voit jopa hyödyntää sitä hyvänä asiana. Jännitys tai vireytyminen on merkki siitä, että esiintyjä on skarpimpi tilannetta kohtaan.
 • Jännitysoireiden ja kehontuntemusten hallintaa voi harjoitella – tässäkin joutuu monesti menemään omalle epämukavuusalueelle. Tunnustelemalla ja tiedostamalla tuntemuksiasi opit myös tulemaan toimeen niiden kanssa. Jännitystä ei tarvitse piilottaa!
 • Monia auttaa myös tieto siitä, että jännitys on luonnollista ja yleistä myös monilla työkseen paljon esiintyvillä ihmisillä.

Mitä jos kaikki ei menekään niin sanotusti putkeen?

 • Täydellisyys on tylsää. Muista, että epäonnistuminen on inhimillistä ja kuuluu ihmisten väliseen vuorovaikutukseen.
 • On hyvä tiedostaa, että erityisesti etäyhteyksissä ja teknologiavälitteisessä viestinnässä erilaiset odottamattomat tilanteet ovat monille tuttuja. Esimerkiksi perheenjäsenen viuhahtaminen videon taustalla tai tiedostojen katoaminen kesken webinaarin on merkki ihmisyydestä ja voi kääntyä hauskaksi tarinaksi.
 • Älä lannistu. Epäonnistumisen pelko ja sen aikaansaama häpeä voivat estää meitä toimimasta. Sen sijaan pyydä palautetta, jonka avulla voit kehittyä!
 • Tärkeintä ei ole täydellisyys, eikä tekninen toteutus, vaan sinä, osaamisesi ja viestisi – keskity asiaan ja usko itseesi.

Teknologialla on pienempi merkitys työelämäviestinnässä kuin yleisesti ajatellaan. Yksilöiden viestintätyylit ovat erilaisia, joten työyhteisössä kannattaa keskustella yhdessä viestintään ja viestimiin liittyvistä odotuksista ja merkityksistä. Sopikaa, mitä kanavia mihinkin käytetään. Näin vältetään väärinymmärryksiä, pettymyksiä ja parannetaan yhteisymmärrystä sekä vuorovaikutusta.

Olemme kaikki samojen haasteiden äärellä tässä poikkeuksellisessa ajassa. Voimme hyväksyä sen, että etäyhteyksissäkin sattuu ja tapahtuu. Harjoitellaan ja opitaan yhdessä!

Tule mukaan Virittämö-ryhmään Facebookiin keskustelemaan, verkostoitumaan ja vaihtamaan työelämävinkkejä ja kokemuksia!

Näistä puhutaan

Takaisin

Linkki kyselyyn