Ulkona iloinen äiti nostaa pienen lapsen ilmaan.

Miten tukea lasta poikkeusaikana

Veli-Pekka Mälkiäinen, Ceesto

Poikkeusolot ovat haastaneet monen suomalaisen perheen elämän. Nykyinen tilanne vaikuttaa meihin kaikkiin, niin aikuisiin kuin lapsiinkin. Monet eivät meinaa jaksaa ja alkavat olla arjen keskellä väsyneitä. Vanhemmilta loppuvat myös keinot lasten kanssa. Miten auttaa lapsia vähentämään huolta, pelkoja ja turvattomuutta? Miten rauhoittaa heitä ja auttaa keskittymään paremmin?

Vanhempia ja muita lähellä olevia aikuisia tarvitaan nyt tukemaan lasta. Lasten ja nuorten kanssa on hyvä puhua tilanteen aiheuttamista ajatuksista, tunteista ja huolista. On erityisen tärkeää kuunnella mitä lapsi ajattelee ja mikä häntä pelottaa.
Lapsen kanssa on myös hyvä peilata sitä, mitä tilanteesta hänelle kertoo. Lasta voi pyytää kertomaan omin sanoin, miten hän ymmärsi vanhemman puheen. Näin varmistetaan, että lapsi ymmärtää sen mitä hänelle on kerrottu.

On myös tärkeää opetella olemaan itse rauhallinen ja läsnä oleva lapsen kanssa keskustellessa. 
 
Lapset imevät meidän aikuisten tunteet ja oppivat enemmän jäljittelemällä toimintaamme kuin siitä, mitä sanomme tai mitä heille pyrimme opettamaan.

Pienet rauhoittumisen hetket yhdessä lasten kanssa pitkin päivää tukevat myös rauhoittumista esimerkiksi koulutehtäviä tehdessä tai illalla nukkumaan käydessä. 

Elämämme on stressaavampaa ja kiireisempää kuin vielä muutama vuosikymmen sitten. Arjen hektisyys, digitalisoituminen ja informaatiotulva aiheuttavat sekä aikuiselle että lapselle sen, että pitkäjänteiseen toimintaan keskittyminen on yhä vaikeampaa.

Arjen rytmi on monesti niin kiivas sekä lapsilla että aikuisilla, ettei hauskojenkaan asioiden äärelle välttämättä huomaa pysähtyä, ellei sitä tietoisesti harjoittele.

Mindfulnessin eli tietoisuus- ja tunnetaitojen ottaminen mukaan arkeen lisää tutkitusti sekä aikuisten että lasten rauhoittumista, levollisuutta, keskittymiskykyä ja tunnetaitoja. Hyvät läsnäolotaidot omaava aikuinen ja lapsi pystyvät toimimaan rauhallisemmin nyky-yhteiskunnan viriketulvan keskellä. 

Sadat maailmanlaajuisesti tehdyt tutkimukset lasten parissa ovat osoittaneet, että tietoisuustaitoharjoitukset kehittävät lasten ja nuorten tarkkaavaisuutta, emotionaalista tasapainoa ja sosiaalisia taitoja. Tietoisuustaidot kehittävät myös lasten oppimista sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja, ja lisäävät heidän hyvinvointiaan.

Myös Suomessa on tehty kaksi laajaa tutkimusta (Pieni Oppiva Mieli ja Terve Oppiva Mieli) tietoisuustaitojen vaikutuksesta lasten ja nuorten mielenterveyteen ja tarkkaavaisuuteen. Tutkimuksessa todettiin, että kolme neljästä lapsesta ja nuoresta koki saavansa harjoittelusta hyötyä mm. kavereiden ja perheen kanssa pärjäämiseen, nukkumiseen, keskittymiseen luokassa ja harrastuksissa, stressinhallintaan sekä vaikeiden tunteiden käsittelyyn. Myös lasten arvosanat paranivat koulussa.

Tietoisuustaidot on opittavissa oleva taito. Kaikki lapset hyötyvät siitä, että heille opetetaan rentoutumisen ja rauhoittumisen taitoja, sekä kohdata erilaiset haastavat tilanteet arjessa. Tietoisuus- ja tunnetaidoista on suuri hyöty lapselle, sillä lapset vasta oppivat toimintamallejaan ja heidän aivonsa ovat kehitysvaiheessa.

Koska olet YTK-Yhdistyksen jäsen, saat mindfulness, tietoisuus- ja tunnetaidot lapsille 20 sivuisen oppaan ja 14 ääniteharjoitetta lapsille nyt veloituksetta. Lisäksi saat kolme ääniteharjoitusta, jotka sopivat aikuisille. 

Harjoitteet soveltuvat perheiden käyttöön, lasten parissa työskenteleville ammattilaisille, kouluihin, päiväkoteihin ja kaikille hyvinvoinnista kiinnostuneille. Lasten harjoitteet ovat suunniteltu 4-12-vuotiaille, mutta ne soveltuvat myös nuorille ja aikuisille.

Pääset ilmoittautumaan tästä OMA+ palvelusta löytyvän linkin kautta.

Veli-Pekka Mälkiäinen, Mindfulness MBSR ohjaaja CFM®, Ceesto

Näistä puhutaan

Takaisin

Linkki kyselyyn