Askeleet vie eteenpäin.

Minussa on mahdollisuuksia vaikka mihin!

Miikka Uurto, Personnel Development Oy

Meillä on vallitsevan käsityksen mukaan vain yksi elämä. Miten me sen käytämme, on siis kohtuullisen tärkeä asia. ”Elämä on ihmisen parasta aikaa”, sanoi Matti Nykänen. Tässä hän osui ehkä tahattomastikin elämän ytimeen. Miten sinä olet ajatellut elää tämän ainutkertaisen elämäsi?

Innostava ja hyvinvoiva yhteisö lähtee aina yksilöistä – sinusta ja minusta.

Yksi keskeisimpiä asioita innostavassa työpaikassa on henkilöstön vahva kokemus arvostaan ja tärkeydestään. Tämä näkyy henkilöstön kuunteluna, työhyvinvoinnista huolehtimisena ja ammatillisen kehittymisen tukemisena.

Yhtä lailla tärkeää on ihmisen kokemus omasta itsestään. Huolehditko Sinä itsesi kuuntelusta, hyvinvoinnista ja kehittymisestä. Itse kunkin oma hyvinvointi lähtee hyvin pitkältä hyvästä itsetuntemuksesta ja kyvystä reflektoida omaa toimintaa.

Millainen siis minä olen tai millainen sinä olet? Tunnenko itseni? Tässä reflektiossa auttaa mm. työtyylianalyysi, jota on käytetty useampaan kertaan oman ja toisten toimintatyylien havainnollistamiseen. Tällaiseen materiaaliin kannattaa aika ajoin palata.

Omaa asennetta kannattaa tarkistaa

Toinen tärkeä näkökulma hyvinvointiin on oma asenne. Tunnettu psykiatri Viktor Frankl, joka itse koki mm. keskitysleirien kauhut, loi erinomaisen Logoterapiana tunnetun elämänfilosofian. Sen mukaan ”lähes ainoa asia mihin ihminen voi elämässään vaikuttaa, on MITEN hän suhtautuu elämäänsä”. Onko Sinun lasisi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä? Tämä helppo ajatusleikki kertoo miten meistä itse kukin suhtautuu elämäänsä. Miten on Sinun ”elämän lasisi” laita?

Mitä Ihminen sitten tarvitsee tullakseen hyvinvoivaksi? Yksi erinomainen tapa on pysähtyä ja ajatella – unelmoida – ja ottaa siten oma elämänsä omiin käsiinsä. Se on tietenkin helpommin sanottu kuin tehty, mutta kun ”elämä on ihmisen parasta aikaa” – kuka sen tekee jos et Sinä itse.

Elämä on unelmista tehty 

Unelmat kantavat Sinua ja läheisiäsi. Unelmat kantavat myös työyhteisöjä. Unelmat eivät ole mitään hömppää. Ne ovat hyviä ajatuksia paremmasta, jonka ihminen kokee itselleen arvokkaaksi. Unelmointi on aina myös luova prosessi omassa mielessä. Muista, että Sinä olet itse oman elämäsi paras asiatuntija.

Unelmoida voi monella eri tavalla, olemmehan me ihmisetkin hyvin erilaisia. Mikä on Sinun oma tapasi unelmoida? Unelmakartta on yksi oiva tapa unelmien havainnollistamiseen. Siinä vastataan esim. kysymykseen: Millaista on elämäni kun unelmani ovat totta?

Unelmakartan tekoon on yhtä monta oikeaa tapaa kuin on ihmisiäkin. Olennaista on tuntea rentous, positiivisuus ja sallivuus sekä ottaa mukaan ripaus rohkeutta. Sain olla mukana YTK:n henkilöstölle järjestetyssä mahdollisuuksien päivässä ke 18.9. ja toteuttaa hienojen ytklaisten kanssa unelmakarttaharjoituksen. Tästä on jokaisen hyvä jatkaa aina vain uusiin unelmakarttoihin – ja ei aikaakaan, kun huomaat että unelmasi alkavat toteutua…

Muista, että elämä ei ole tila vaan matka! Paras aika istuttaa omenapuu oli 20 vuotta sitten. Toiseksi paras aika on nyt!

Onnea matkaan!

Kirjoittaja on kokenut organisaation ja johtamisen kehittäjä sekä Business Coach, joka auttaa organisaatioita menestymään ihmisten kautta.

Kuva: Unelmapilvi, jonka YTK:n henkilöstö teki Mahdollisuuksien päivän aamuna 18.9.2019

Unelmakartta asioista, joista ytklaiset unelmoivat mahdollisuuksien päivänä 18.9. Suurimpina nousevat esiin loma, kahvi, terveys, aurinko, pidemmät yöunet ja kiva päivä.

Näistä puhutaan

Takaisin

Linkki kyselyyn