Näin lakikaveri auttoi

Irtisanominen osoitettiin perusteettomaksi – sopu löytyi Lakikaverin avulla

Perusteeton irtisanominen ja tekaistut väitteet seksuaalisesta häirinnästä saatiin sovittua nopeasti YTK Työelämän Lakikaverin avulla. Työnantaja joutui maksamaan 30 000 euroa korvauksia.

Mistä kyse?

Pitkään johtotehtävissä toiminut työntekijä irtisanottiin, perusteena hänen sanottiin olevan soveltumaton työhön. Ennen irtisanomista hänelle oli annettu yksi varoitus. Työntekijä kiisti irtisanomisen perusteettomana, olihan hän tehnyt työtä jo yli 10 vuotta. Tässä vaiheessa nostettiin esiin myös syytteet seksuaalisesta häirinnästä. Työntekijällä oli kuitenkin sekä kirjallisia todisteita että henkilötodistajia sen puolesta, että syytteet niin soveltumattomuudesta työhön kuin seksuaalisesta häirinnästäkin olivat tekaistuja. Työnantaja laiminlöi työntekijän oikeuden tulla kuulluksi asiassa ennen työsuhteen päättämistä. Irtisanomisen jälkeen seksuaalisesta häirinnästä valittanut henkilö ylennettiin työntekijän entisiin tehtäviin.

Miten ratkesi?

Työtekijä otti yhteyttä YTK Työelämän Lakikaveriin ja sai juristin avukseen. Työnantajalle tehtiin ensin selvityspyyntö irtisanomisen perusteista. Koska työnantaja vastauksessaan kiisti työsuhteen perusteettoman päättämisen, laadittiin vaatimuskirje vahingonkorvauksista.

Työntekijällä oli paljon materiaalia, joilla työnantajan väitteet pystyttiin osoittamaan valheellisiksi, joten työnantaja suostui lopulta sovintoon. Työnantaja maksoi 30 000 euron sovintosumman ja työntekijä työllistyi alle puolessa vuodessa uusiin tehtäviin. Koko tapauksen ratkaisuun Lakikaverin avulla meni alle 3 kuukautta.

Juristin kommentti:

”Tapaus osoitti, etteivät pitkä työsuhde ja johtoasema takaa immuniteettia irtisanomisten suhteen. Seksuaalinen häirintä on lähtökohtaisesti vakava väittämä ja voi johtaa jopa kunnianloukkaussyytteeseen. Tässä tapauksessa häirinnästä ilmoittanut työntekijä on itse myöhemmin todennut, että on todennäköisesti lukenut tilannetta väärin, eikä mitään häirintää ole tosiasiallisesti tapahtunut.”

Näin Lakikaveri auttoi -palstan kuva

Lakikaveri, esimerkkitapaus

Esimerkit perustuvat Lakikaveri-palvelussa selvitettyihin oikeisiin tapauksiin. Tarinan julkaisuun on saatu jäsenen lupa tai sitä on muutettu siten, ettei jäsentä tai työnantajaa ole mahdollista tunnistaa.

Näistä puhutaan

Takaisin

Linkki kyselyyn