hoitaja ja lääkäri sairaalasängyn äärellä

Huolettavatko koronan vaikutukset työhön?

Uhkaako lomautus tai irtisanominen? Kaipaatko tietoa työsuhteen muutostilanteista? Onko palkat saamatta työnantajan konkurssin takia? Heikkenevä koronavirus- ja työllisyystilanne aiheuttavat ymmärrettävästi laajaa huolta ja epävarmuutta monille jäsenillemme. Koostimme sinulle lyhyen infopaketin alkuvuoden kysytyimmistä aiheista.

Lomautusilmoitusajan pituus

Mikäli työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä, työnantaja voi lomauttaa työntekijän kokonaan tai osa-aikaisesti. Työnantajan on noudatettava työsopimuslain mukaista 14 päivän lomautusilmoitusaikaa tai työehtosopimuksessa sovittua lomautusilmoitusaikaa. Koronaviruksen vuoksi tehty väliaikainen lakimuutos 5 päivän lomautusilmoitusajasta päättyi joulukuussa 2020. Lomautusilmoituksessa on mainittava lomautuksen syy, alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto. Työsopimuslain mukaan työnantajan on annettava lomautuksesta kirjallinen lomautustodistus, jos työntekijä pyytää sitä. Jos lomautusilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmoitusaikaa noudattaen. 

Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva lomautus?

Jos työnantajan mahdollisuudet tarjota työntekijälle töitä ovat huonontuneet tilapäisesti, voidaan työntekijä lomauttaa määräaikaisesti. Tilapäisenä työtilanteen huonontumisena pidetään enintään 90 kalenteripäivää kestävää työn tarjoamisedellytysten heikentymistä. Määräaikaisen lomautuksen kesto on ilmoitettava täsmällisesti. 

Jos työnantajalla olisi tuotannolliset ja taloudelliset perusteet työsopimuksen irtisanomiseen, voi työnantaja lomauttaa työntekijän toistaiseksi. Lomautuksen päättymisestä on ilmoitettava työntekijälle vähintään 7 päivää ennen työn jatkumista. Toistaiseksi voimassa olevan lomautuksen arvioitu kesto ei sido työnantajaa, eikä arvion osoittautuminen virheelliseksi edellytä uuden lomautusilmoituksen antamista.  

Vähintään 200 päivää kestänyt kokoaikainen lomautus

Jos kokoaikainen lomautus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 200 päivää, on lomautetulla työntekijällä oikeus irtisanoutuessaan saada korvauksena työnantajan noudattaman irtisanomisajan palkkaa vastaava määrä korvauksena. Työsuhde päättyy silloin heti, eikä työntekijällä ole velvollisuutta olla enää työnantajan käytettävissä irtisanomisaikaa, vaikka työntekijä saakin korvauksen työnantajan irtisanoessa noudatettavaksi tarkoitetun irtisanomisajan pituuden perusteella. Pitkäkestoisessa ”roikkolomautuksessa” työnantaja on tavallaan aiheuttanut työsuhteen päättymisen, vaikka työntekijä on työsuhteen päättänyt osapuoli. 

Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen

Koronaviruksen vuoksi tehtyjen väliaikaisten lakimuutosten aikana myös määräaikainen työntekijä voitiin lomauttaa samoin ehdoin kuin toistaiseksi voimassa oleva työntekijä. 1.1.2021 alkaen määräaikainen työntekijä voidaan lomauttaa vain, jos sijaistettava työntekijä voitaisiin lomauttaa. Jos määräaikaisen työntekijän lomautus on alkanut viimeistään 31.12.2020, on hänet voitu lomauttaa kuten toistaiseksi voimassa olevassa eli ns. vakituisessa työsuhteessa oleva työntekijä. Lue lisää määräaikaisen työntekijän lomauttamisesta.

Työnantajan irtisanoessa lomautetun työntekijän

Jos työnantaja irtisanoo lomautetun työntekijän työsopimuksen päättymään lomautuksen aikana, työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajan palkkansa. Työnantaja saa vähentää irtisanomisajan palkasta 14 päivän palkan, jos työntekijä on lomautettu lain tai sopimuksen mukaista yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa käyttäen. Lue lisää työsuhteen päättymisestä lomautuksen aikana.

Irtisanomisilmoitus

Työsopimuksen päättämisilmoitus on toimitettava työntekijälle henkilökohtaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitus voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Tällaisen ilmoituksen katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on lähetetty. Jos työntekijä on vuosilomalla, kirjeitse tai sähköisesti lähetettyyn ilmoitukseen perustuva irtisanominen tulee voimaan aikaisintaan loman päättymistä seuraavana päivänä. Työnantajan on työntekijän pyynnöstä viivytyksettä ilmoitettava tälle kirjallisesti työsopimuksen päättymispäivämäärä sekä ne hänen tiedossaan olevat irtisanomisen tai purkamisen syyt, joiden perusteella työsopimus on päätetty. 

Työnantaja konkurssissa ja palkat maksamatta

Mitä tehdä, kun työnantaja jättää palkat maksamatta ja menee konkurssiin? Entä työnantajan muut maksukyvyttömyystilanteet? Lue täältä palkkaturvasta.

WEBINAARI TULOSSA! Tule kuuntelemaan, kun asianajaja, varatuomari Katja Halonen vastailee jäsenistöämme askarruttaviin kysymyksiin webinaarissa 31.3. Lähetä meille kysymyksesi jo nyt ennakkoon liittyen palkanmaksuun ja työnantajan maksukyvyttömyystilanteisiin joko yksityisviestillä YTK-Yhdistyksen somekanavissa tai sähköpostitse osoitteeseen yhdistys(at)ytk-yhdistys.fi. Ilmoittautumislinkin webinaariin ilmoitamme kanavissamme lähempänä tapahtumaa.

YTK-Yhdistyksen blogi

Käsittelemme YTK-Yhdistyksen blogiteksteissä työelämään ja jäsenetuihin liittyviä aiheita. Blogi ei ole neuvontaa. Jos tarvitset oikeudellista neuvontaa työsuhdeasioissa, ole yhteydessä oikeudelliseen työsuhdeneuvontaamme. Tämän blogitekstin pohjana on lainsäädäntö, joten huomioithan, että työsuhteeseesi soveltuvassa työehtosopimuksessa tai paikallisesti on saatettu sopia toisin.  

Sofia Härmä lakimiesharjoittelija YTK-Yhdistys

Sofia Härmä, juristi

Toimin YTK Työelämäpalveluissa juristina. Osallistun jäsenrajapinnassa työskentelyn lisäksi oikeudellisen neuvonnan kehittämiseen. Pyrin työssäni löytämään ratkaisuja siihen, kuinka pystyisimme entistä sujuvammin auttamaan jäseniämme heidän työsuhteisiinsa liittyvissä huolissa. Työoikeudellisen palvelun kehittäminen onkin yksi työelämäpalvelujen keskeisistä teemoista, joten pysy kuulolla.

Näistä puhutaan

Takaisin

Linkki kyselyyn