Blogin kirjoittajat Henna, Mari ja Johanna

Ennakoiva urasuunnittelu herättelee näkemään mahdollisuuksia

Henna Ojala, Mari Tähjä ja Johanna Valovirta, Muutostoimisto Tuleva

Onko sinullekin käynyt niin, että kun asiat työelämässä sujuvat hyvin, et juurikaan käytä aikaa urasuunnitteluun tai oman työelämäsi suunnan pohtimiseen? Kun taas työelämän tilanne yllättäen muuttuu, haet äkkiä tukea ja nopeaa apua urasuunnittelun eri keinoista? Ei hätää, samalla tavalla suurin osa meistä työikäisistä toimii työelämän aallokossa. Mutta entä jos ajattelisitkin urasuunnittelusta jatkossa toisin? Ennakoiva urasuunnittelu on uudenlainen näkökulma muuttuvassa työelämässä pärjäämiseen ja tulevaisuudenkestävyyden rakentamiseen.

Nopeasti muuttuva työelämä ja yllättävät työelämän muutokset pakottavat meidät jokaisen löytämään uusia keinoja varautua muutoksiin. Apukeinot ja työkalut varautumiseen ja uudenlaisten mahdollisuuksien löytämiseen voivat löytyä ennakoivasta urasuunnittelusta.  

Ennakoiva urasuunnittelu yhdistää ennakointitiedon hyödyntämisen, osaamisen tunnistamisen ja osaamisen kehittämisen sekä konkreettiset, toimintaan ohjaavat askelmerkit. Menetelmän avulla jäsennät omaa rooliasi, vahvuuksiasi ja työelämääsi tulevaisuustiedon kautta. Tarkastelet siis monipuolisesti ja uteliaasti pidemmän aikavälin mahdollisuuksia ennakoinnin keinoin. 

Tutki uteliaasti ja rohkeasti tulevaisuuden mahdollisuuksia

Lisääntynyt puhe ja uutisointi erilaisista muutosilmiöistä ja muutosvauhdista saattavat tuntua abstrakteilta ja etäisiltä. Ennakoivan urasuunnittelun menetelmä antaa sinulle keinoja tulkita niiden vaikutuksia omaan elämääsi ja työuraasi.  

Paras keino aloittaa ennakoiva urasuunnittelu on ottaa itselleen riittävästi aikaa, jolloin voi uteliaasti tarkastella erilaisia muutosilmiöitä ja pohtia millaisia näkymiä se avaa omaan työelämään. 

Monipuolisuus on avain oivalluksiin

Uusien työelämän mahdollisuuksien havaitseminen edellyttää tulevaisuuden muutostarpeiden pohdintaa ja erilaisten toimintavaihtoehtojen rakentamista. Mahdollisuudet nimittäin kasvavat, kun vaihtoehdot lisääntyvät.  

Oman ajattelun avartamiseen ja oivallusten aikaansaamiseksi on tärkeää seurata erilaisia muutosilmiöitä myös oman työroolin ja toimialan ulkopuolelta. Ilmiöiden tarkastelun lähtökohdaksi voi ottaa esimerkiksi yhdistelmän omasta toimialasta sekä harrastusten tai muun mielenkiinnonkohteen toimialalta. Mitä laajemmin rohkenet tutustua erilaisiin muutosilmiöihin, sen varmemmin oivallat jotain uutta.

Pohdi ja kirjoita itsellesi ylös:

  • Millaisia trendejä tai hiljaisia signaaleja on, jotka tulevat muuttamaan toimialaani, työrooliani tai ammattiani? 

  • Millä uusilla tulevaisuuden toimialoilla, työrooleissa tai ammateissa osaamistani tullaan tarvitsemaan? 

  • Mitkä osaamiseni, työelämätaitoni ja ominaisuuteni ovat sellaisia, joita tarvitaan myös tulevaisuudessa?  

  • Millä tavoin voin jo nyt valmistautua tulevaisuuden työelämään? Voinko jo nyt etsiä työmahdollisuuksia uusilta toimialoilta, joissa tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan taitojani ja ominaisuuksiani? Voinko jo pienin askelin omaksua tulevaisuudessa tarvittavia taitoja, joita olen tunnistanut tarvitsemani?

Työnhaun ja lomautuksen aika ovat loistavia hetkiä tutkia tulevaisuutta uteliaasti

Ajatusmallimme muokkaavat käsityksiämme tulevaisuudesta enemmän kuin arvaammekaan. Ne vaikuttavat siihen, mitä näemme ja mitä jätämme näkemättä, kun havainnoimme maailmaa. Ajatusmallit vaikuttavat myös siihen, miten tulkitset omaa tähän saakka tehtyä työuraa ja osaamisia ja sitä, millaisena näet tulevaisuuden mahdollisuudet.  

Ennakoivalla urasuunnittelulla haetaan:  

  • Kykyä tunnistaa niitä osaamisia ja kykyjä, jotka muodostuvat vahvuudeksi tulevaisuudessa.  
  • Taitoa vahvistaa uusien tilanteiden hallintaa ja varautumista muutoksiin jo etukäteen. 
  • Kykyä tutkia uudenlaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia ja poimia oivalluksia, jotka toimivat ennakoivassa urasuunnittelussa vihjeinä ja suunnan antajina.  

Asiat, jotka poimit ennakoinnin avulla mukaasi kertovat jotain valintojesi tärkeydestä ja merkityksestä – ja toivottavasti myös haastavat tähänastisia ajatus- ja toimintamallejasi. Omaa työuraa ja osaamisia kannattaakin peilata muuttuvan maailman tarpeisiin säännöllisesti, osana arkea. Se tuo uusia näkökulmia ja rakentaa tulevaisuudenkestävyyttä.

Työelämän muutoksia et aina voi ennustaa, mutta niihin voit varautua

Oikea aika ottaa ennakoiva urasuunnittelu osaksi arkea on tänään, juuri nyt – riippumatta millainen työtilanteesi on. Voit ajatella ennakoivan urasuunnittelun liimana, joka sitoo yhteen erilaiset työelämäsi vaiheet ja käänteet.  

Parhaimmillaan ennakoiva urasuunnittelu paitsi huolehtii tulevaisuuden työelämäsi oikeasta suunnasta ja muutostahdista, myös luo turvaa selvitä yllättävistäkin työelämän käänteistä. Kun katse on koko ajan hiukan pidemmällä ja peilaat taitojasi ja osaamisiasi muuttuvan maailman tarpeisiin, saat varmuutta siitä, että pärjäät. 

Kannustamme myös muuttamaan ajatukset tulevaisuudesta toiminnaksi. Ei haittaa, vaikka välillä tulee harha-askelia. Nekin kuuluvat tälle matkalle. Pääasia on muistaa, että maailma ja tulevaisuus ei ole valmis, vaan se muovautuu koko ajan ja luo uusia mahdollisuuksia.  Varmista, että olet itse osallinen tulevaisuuden rakentamisessa. 

Näe mahdollisuuksia kaikkialla ja kaikissa.
Pidä katse tiukasti tulevaisuudessa.
Ruoki uteliaisuutta ja rohkaistu tekoihin.

Miten ennakointia ja ennakointitietoa hyödynnetään osana urasuunnittelua? Tutustu Ennakoiva urasuunnittelu -webinaariin OMA+ -palvelussa!

Muutostoimisto Tulevan logo

Artikkelin kirjoittajat ovat Muutostoimisto Tulevan ennakoivan urasuunnittelun valmentajat Johanna Valovirta, Mari Tähjä ja Henna Ojala.  

Muutostoimisto Tuleva on strategisen osaamisen ennakoinnin ja ennakoivan urasuunnittelun suunnannäyttäjä. Tulevan monialainen asiantuntijatiimi vahvistaa yksilöiden, tiimien ja organisaatioiden tulevaisuudenkestävyyttä tarjoamalla ennakoivan urasuunnittelun ja osaamisen ennakoinnin strategia- ja kehityspalveluita, koulutuksia sekä valmennuksia. Rakennamme työelämää, jossa ennakointitieto ja ennakointitaidot kuuluvat kaikille – sillä vain niin luodaan tulevaisuudenkestäviä edelläkävijöitä.  


Näistä puhutaan

Takaisin

Linkki kyselyyn