Valtaosa uskoo tarvitsevansa uutta osaamista lähivuosina

Jopa 60 prosenttia uskoo tarvitsevansa uutta osaamista työssään lähivuosien aikana. Tämä kävi ilmi Yleinen työttömyyskassa YTK:n maaliskuun Jäsenpulssissa. Toisaalta vain alle 40 prosenttia vastaajista kokee, että oma työnantaja huolehtii osaamisen kehittämisestä hyvin.

Jäsenpulssiin vastanneista uutta osaamista kokivat tarvitsevansa erityisesti ICT-alalla, tutkimus- ja kehitysalalla, finanssisektorilla sekä mainos-, markkinointi- ja viestintäalalla työskentelevät. Viimeiseksi mainitulla koettiin kaikkein eniten puutetta siinä, kuinka hyvin työnantaja huolehtii osaamisen kehittämisestä.

Kyselyn vastaajista lähes 70 prosenttia koki tietävänsä, minkälaista osaamista he tulevat tarvitsemaan lähivuosien aikana.

Valtaosa vastaajista kertoi näkevänsä uuden oppimisen myönteisenä asiana: vain 21 prosenttia kokee uuden oppimisen stressaavan tai ahdistavan mieltä.

Jäsenpulssi

Jäsenpulssi-kyselytutkimus lähetettiin sähköpostitse kaikille YTK:n jäsenille. Kyselyyn vastasi sekä Yleinen työttömyyskassa YTK:n että YTK-Yhdistyksen jäseniä. Vastauksia kertyi yhteensä 19 797 kappaletta. Kyselyn vastausaika oli 4.-13.3.2022.


Sinua voisi kiinnostaa myös:

Linkki kyselyyn