nuori mies läppärin ääressä miettii etätyö verotus

Mitä voi vähentää verotuksessa? Muista ainakin nämä!

On taas se aika vuodesta – nimittäin esitäytettyjen veroilmoitusten tarkistamisen aika. Poikkeuksellinen vuosi 2020 lisäsi huomattavasti etätyötä ja monella on mahdollisuus siihen liittyviin verovähennyksiin. Kokosimme avuksesi muistilistan tavanomaisimmista verovähennyksistä, joihin voit olla oikeutettu ansiotulojen saajana. Lue lisää ja tee verovähennykset helposti!

Ansiotulojen saajan kannattaa huomioida verovähennyksissä ainakin matkakulut, kotitalousvähennys, työttömyyskassojen ja työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut, tulonhankkimismenot ja velan korot. Ansiotuloa on muun muassa palkkatulo, eläketulo ja veronalaiset sosiaalietuudet, esimerkiksi työttömyys- ja vanhempainpäivärahat.

Vähennysten kanssa kannattaa olla erityisen tarkkana, jos siirryit poikkeusolojen vuoksi tekemään töitä kotoa käsin. Etätyöhön liittyvät vähennykset ilmoitetaan tulonhankkimismenoina.

Muista tarkistaa veroilmoituksesta:

 • Tulonhankkimismenoissa vähennetään kulut palkkatulojen hankkimisesta. Verottaja tekee automaattisesti jokaiselle 750 euron vähennyksen. Jos tulonhankkimiskulut ylittävät tuon summan, ne ilmoitetaan vähennyksissä kokonaisuudessaan. Palkkatulojen hankkimisesta koituvia kuluja ovat esimerkiksi työhuone (etätyössä), omat työvälineet, ammattikirjallisuus, koulutusmenot ja luottamushenkilömenot. Työasunnon ja apurahojen vähennyksille on veroilmoituksessa oma kohtansa.

  Etätyö
  Vuonna 2020 moni meistä on työskennellyt etänä, ja on siksi myös oikeutettu työhuonevähennykseen. Vähennys myönnetään:

  a) Kaavamaisen työhuonevähennyksen mukaan sisältäen työhuoneen vuokran, kalusteet, valon, sähkön, lämmön ja siivouksen. Kuluista ei tarvitse ilmoittaa selvitystä. Jos myös puoliso käyttää asuntoa etätöiden tekemiseen, kumpikin on oikeutettu omiin vähennyksiinsä. Vähennyksen määrään vaikuttaa etätyöpäivien määrä:

  • 900 euroa, jos teet etätöitä yli 50 % vuosittaisten työpäiviesi kokonaismäärästä
  • 450 euroa, jos teet etätyötä enintään 50 % vuosittaisten työpäiviesi kokonaismäärästä
  • 225 euroa, jos käytät työhuonetta satunnaisten sivutulojen hankintaan

  tai

  b) Todellisten kulujen mukaan oikeuttaen vähentämään verotuksessa kalusteet sekä työhuoneesta aiheutuneet vuokra-, valaistus- ja lämmityskulut. Tarvittaessa kulut on pystyttävä todistamaan tosittein. Jos puolisot käyttävät samaa asuntoa etätöiden tekemiseen ja molemmat vaativat vähennystä todellisten kulujen mukaan, vähennettävä määrä jaetaan heidän kesken erillisen selvityksen perusteella.

  Työhuonevähennyksen lisäksi etätyön tekemisestä voi vähentää itse ostetut (ei työnantajalta saadut tai lainatut) työvälineet, kuten tietokoneen, näytön ja näppäimistön sekä niihin liittyvät mahdolliset hankinta- ja korjausmenot:

  • Jos hankintahinta on enintään 1000 euroa/työväline, kulut voi vähentää hankintavuonna.
  • Yli 1000 euron työväline vähennetään vuosittain 25 % poistoina.

  Myös itse kustantamasi tietoliikenneyhteyden kulut ovat vähennyskelpoisia:

  • Vähennys on 50 % kun tietoliikenneyhteyttä käytetään osittain työkäytössä, tai
  • 100 % jos yhteys on käytössä pelkästään työssä.

   Huomioi kaikkia tulonhankkimisvähennyksiä ilmoittaessa kuitenkin verottajan jokaiselle tekemä automaattinen vähennys 750 euroa.

  Huom! 13.8.2020 voimaan astuneen THL:n maskisuosituksen jälkeen voit vähentää kasvomaskien ostoista aiheutuneet kulut tulonhankkimiskuluina, mikäli tarvitset työssäsi maskia eikä työnantaja ole niitä sinulle kustantanut.

 • Vähennyskelpoiset matkakulut liittyvät työssä käymiseen ja töiden tekemiseen. Esimerkiksi matkakulut kodin ja työpaikan välillä ovat vähennyskelpoisia. Matkakuluissa omavastuun määrä vuonna 2020 on 750 euroa eli tätä pienempiä kuluja ei voi vähentää verotuksessa. Vähennyksen enimmäismäärä on 7000 euroa.

  Matkakulut lasketaan aina halvimman matkustustavan mukaan. Julkisilla töihin kulkeva voi siis vähentää verotuksessa halvimman matkustustavan mukaiset kulut, esimerkiksi linja-auton kuukausiliput. Vähennyksiä ei saa loma-ajoilta tai etätyöpäiviltä, eli matkakulut voi vähentää vain toteutuneiden kulujen mukaan (jos ne ylittävät omavastuuosuuden).

  Verotuksessa hyväksyttäviä syitä oman auton käyttöön ovat:

  • julkisia kulkuneuvoja ole lainkaan käytettävissä
  • kävelymatka ylittää yhdensuuntaisella matkalla 3 kilometriä (mukaan luetaan julkisten kulkuneuvojen pysäkeiltä kävely kohteisiin)
  • odotusaika meno-paluumatkalla julkisilla on vähintään 2 tuntia
  • matka alkaa klo 00.00–05.00 välisenä aikana

  Verovähennyksiin ei hyväksytä matkakuluja esimerkiksi syistä, joiden mukaan oma auto on julkisia kulkuvälineitä nopeampi tai jos viet työmatkalla lapsesi päivähoitoon tai kouluun. Jos sinulla on verottajan näkökulmasta vähennyksiin oikeuttavia matkakuluja oman auton käytöstä, vuonna 2020 kulut lasketaan 0,25 e/km mukaan.

  Huom! Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen 13.8.2020 antaman maskisuosituksen jälkeen matkakuluissa voi vähentää itse ostamasi maskit, joita käytät julkisessa liikenteessä asunnon ja työpaikan välisillä matkoilla. Vähennyksen määräksi lasketaan kaksi euroa päivältä, jolloin matkustat kodin ja työpaikan väliä.

 • Jos olet hankkinut vuoden 2020 aikana palveluja ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä tai palkannut työntekijän hoitamaan vähennykseen oikeuttavia töitä, sinulla on oikeus kotitalousvähennykseen.

  Vähennykseen oikeuttavia töitä ovat esimerkiksi:

  • remonttityöt (esim. kylpyhuoneremontti, maalaustyöt, sähkötyöt, turvalukon asennus)
  • siivous ja muut kotitaloustyöt (esim. ruuanlaitto, vaatehuolto, puutarhanhoito, lumenluonti)
  • hoiva- ja hoitotyö (esim. lasten, vanhusten ja vammaisten hoito, peseminen ja pukeminen sekä avustaminen kaupassa, pankissa ja apteekissa asioinnissa)

  Verovähennyksen voi tehdä omassa kodissa, vapaa-ajan asunnolla, vanhempiesi tai isovanhempiesi kodissa suoritettavista töistä riippumatta siitä, onko kyseessä omistusasunto vai vuokra-asunto. Vähennyksiä saa kuitenkin tehdä ainoastaan työn osuudesta. Esimerkiksi matkakulut tai tarvikkeet eivät ole vähennyskelpoisia. Vähennystä ei voi myöskään saada, jos saat työsuoritukseen tukea palveluseteleinä tai esimerkiksi omaishoidon tai lasten kodinhoidon tukea.

  Myöskään sijoitusasunnossa tehtävästä remontista tai uudisrakentamisesta ei ole oikeutettu kotitalousvähennykseen. Verohallinnon sivuilta löytyy kattava taulukko esimerkeistä, jossa on tapauskohtaista tarkempaa tietoa vähennyskelpoisista töistä.

  Kotitalousvähennyksen omavastuu vuonna 2020 on 100 euroa ja maksimivähennys 2250 euroa/henkilö. Verotuksessa voi vähentää 40 % työstä aiheutuvista kuluista, kun palvelu on ostettu yritykseltä. Mikäli olet palkannut ulkopuolisen (ei samassa taloudessa asuvan) henkilön töihin, voit vähentää palkasta työnantajan sivukulujen lisäksi 15 %.

  Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, ja yhdessä puolison kanssa voi saada vähennystä yhteensä 4500 euroa vuodessa. Jos oma vähennysmäärä ylittyy, Verohallinto vähentää loput kuluista automaattisesti puolison veroista, mikäli hän on osallistunut vähennyksen oikeuttaviin kustannuksiin.

 • Myös työttömyyskassan ja työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut voit vähentää verotuksessasi. YTK-Yhdistyksen jäsenmaksu ei ole verovähennyskelpoinen. Useimmiten verottaja saa jäsentiedot automaattisesti järjestöiltä ja kassoilta, ja vähennykset on merkitty valmiiksi esitäytetylle veroilmoitukselle. On hyvä kuitenkin tarkistaa, että tiedot ovat ilmoituksella oikein.

 • Voit vähentää verojen korkoja maksuvuoden mukaan joko kokonaan tai osittain. Vähennyskelpoisia velkojen korkoja ovat:

  • asuntovelan korot (oma tai perheen vakituinen asunto)
  • ensiasuntoon kohdistuvan velan korot (oma tai perheen vakituinen asunto)
  • tulonhankkimisvelan korot (esim. sijoitusasunnon hankintaan kohdistuva velka)
  • tietyt takausvelasta maksetut korot

  Kulutusluottojen sekä opintolainojen korot eivät ole vähennyskelpoisia. Vuonna 2020 esimerkiksi asuntolainasta maksettujen korkojen vähennysoikeus on 15 %. Korkomenot vähennetään yleensä pääomatuloista. Jos niitä ei ole, tai vähennysten määrä ylittää pääomatulojen määrän, syntyy alijäämä. Ansiotulojen veroista vähennetään silloin pääomatulojen veroprosentin suuruinen 30 % alijäämähyvityksenä.

  Alijäämähyvityksen maksimimäärä vuodessa on 1400 euroa, mutta jos sinulla on alaikäisiä lapsia, alijäämähyvityksen määrä nousee. Alijäämähyvitykseen liittyy myös muita ehtoja ja poikkeuksia, joten jos olet siihen oikeutettu, kannattaa tutustua asiaan tarkemmin verottajan sivuilla.

  Pankit ja muut luottojen myöntäjät toimittavat useimmiten tiedot suoraan Verohallinnolle, ja sinun tehtäväksesi jää vain tarkistaa tietojen oikeellisuus.

Perustietoa veroilmoituksesta:

 • Veroilmoitus on laskelma edellisen vuoden tuloistasi ja niistä maksetuista veroista. Siitä käy ilmi, oletko maksanut tuloistasi riittävän määrän tai jopa liikaa veroja, eli oletko mahdollisesti oikeutettu veronpalautukseen, vai joudutko maksamaan Verohallinnolle jäännösveroa eli mätkyjä.

  Verotuspäätökseen on kirjattu myös henkilökohtaisen verotuksesi päättymispäivä, ja sen perusteella määräytyvä palautusten maksupäivä tai mätkyjen eräpäivät. Veroilmoitus on syytä käydä läpi huolellisesti ja tarkistaa tietojen oikeellisuus. Jos havaitset siinä virheitä, muistathan ilmoittaa niistä verottajalle ilmoituksessa merkittyyn määräpäivään mennessä. Vähennysten ilmoittaminen ja tietojen korjaaminen siirtää useimmiten maksupäiviä ja silloin saat myös uuden verotuspäätöksen. Myös puolison tekemät korjaukset saattavat vaikuttaa päivämääriin.

  Veronpalautuksissa ja mätkyissä euromääräinen raja on 10 euroa. Sitä pienempiä summia ei siis palauteta tai peritä takaisin. Palautukset maksetaan veroilmoitukseen merkittynä päivänä tilille, jonka olet ilmoittanut Verohallinnolle. Jos olet saamassa palautuksia, muistathan siis tarkistaa tilinumerosi OmaVerosta. Mätkyjen ollessa 170 euroa tai enemmän, maksut jaetaan kahteen erään.

 • Ansiotulojen saajana olet oikeutettu saamaan erilaisia verovähennyksiä. Vähennykset pienentävät maksettavan veron määrää ja vaikuttavat siten olennaisesti palautusten tai mätkyjen määrään. Verohallinto laskee esitäytetylle veroilmoitukselle automaattisesti joitain vähennyksiä, kuten esimerkiksi tulonhankkimisvähennyksen, ansiotulovähennyksen, eläketulovähennyksen ja invalidivähennyksen. Osa vähennyksistä pitää kuitenkin ilmoittaa itse.

  Tavallisimpia itse ilmoitettavia vähennyksiä on listattu tässä artikkelissa. Kun olet saanut veroilmoituksen ja tarkistanut tiedot, voit ilmoittaa verovähennykset määräpäivään mennessä kätevästi verkossa kirjautumalla OmaVero-palveluun. Paperipostillakin se onnistuu, mutta silloin pitää huolehtia, että oikeat lomakkeet ovat perillä Verohallinnossa määräpäivään mennessä.

  Määräpäivän omien verotietojesi korjaamiselle näet omasta veroilmoituksestasi ja OmaVerosta. Jos veroilmoituksessasi ei ole korjattavaa, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Linkki kyselyyn