Ennakoiva urasuunnittelu valmennus Tuleva Suunta YTK-Yhdistys yhteistyö nuori nainen katsoo kiikareilla eteenpäin

Lähde mukaan etsimään Tulevaa Suuntaasi ennakoivan urasuunnittelun valmennukseen!

Tuleva Suunta-valmennus on Suomen ensimmäinen ennakoivaan urasuunnitteluun perustuva neljän kerran valmennuskokonaisuus YTK-Yhdistyksen jäsenille. Valmennus on suunniteltu työnhakua painottaen, joten se on suunnattu erityisesti sinulle, uutta työtä etsivä jäsenemme - tule mukaan!

Ennakoivan urasuunnittelun valmennus työnhakijoille toteutetaan toukokuussa neljänä keskiviikkona etävalmennuksena: 5.5., 12.5., 19.5. ja 26.5. klo 14-15.30. ​​​​​​​

Valmennus auttaa kirkastamaan oman työelämäsi suunnan ja valmistautumaan tulevaisuuden työelämän vaatimuksiin jo nyt.

Valmennus auttaa sinua valmentajien ja tehtävien opastamana:

 • tunnistamaan mahdollisia tulevaisuuden työelämään vaikuttavia muutoksia,
 • hyödyntämään ennakointitietoa oman urasi suunnittelussa,
 • tunnistamaan ja sanoittamaan nykyosaamisesi sekä tulevaisuudenkestävät vahvuutesi.

Ennakoiva urasuunnittelun etävalmennus työnhakijoille koostuu neljästä eri teemaan liittyvästä etävalmennuskerrasta sekä tehtävistä. Suurimman hyödyn valmennuksesta saat, kun osallistut jokaiselle valmennuskerralle.

Valmentajinasi toimivat rekrytoinnin, ennakoinnin sekä osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen ammattilaiset, joista jokainen myös on valmentanut ennakoivan urasuunnittelun menetelmin eri alojen osaajia.

Valmennuskertojen teemat

 1. Nykytila
  ​​​​​​​Käsittelemme nykytilaa ja millaisia asioita ennakoivassa urasuunnittelussa kannattaa jäsentää ihan aluksi. Tavoitteenamme on rakentaa perustaa, josta lähteä liikkeelle tarkastelemaan tulevaisuuden mahdollisuuksia. Keskitymme erityisesti osaamisen tunnistamiseen, vahvuuksiin ja mitä työ sinulle merkitsee. Mistä haluat pitää kiinni ja mistä olet valmis luopumaan. Pääset tekemään tehtäviä, jotka auttavat sinua tunnistamaan laaja-alaisesti osaamisesi eri osa-alueita ja jäsentämään ajatuksiasi. Valmentaja johdattelee aiheeseen tulevaisuuden työelämän näkökulmista ja innostaa mieltä avartavilla kysymyksillä.
 2. Tulevaisuuskuvat

  Lähdemme matkalle tulevaisuuteen ja kohti tulevaisuuden työelämää. Valmentajasi avulla perehdyt ennakointitietoon ja tarkastelet erilaisia maailmaa muokkaavia isoimpia muutosajureita, megatrendeistä trendeihin sekä hiljaisiin signaaleihin ja sitä, millaiseksi ne tulevaisuuden mahdollisesti muuttavat. Tehtävien avulla pääset käytännössä kokeilemaan ja oivaltamaan miten voit hyödyntää ennakointitietoa urasuunnittelussa ja kenties jopa tulevaisuuden mahdollisuuksien löytämisessä. Tehtävien avulla muodostat ennakointitietoon perustuvia tulevaisuuskuvia, jotka tuntuvat juuri sinulle tärkeiltä ja innostavilta. Samalla opit ennakointitaitojen perusteita hyödynnettäväksi jatkossakin.

 3. Osaamisen tunnistaminen

  Tunnistamme tulevaisuuden osaamisen muutoksia. Valmentajasi johdattelee erilaisten osaamisalueiden pariin, joita on tunnistettu tulevaisuuden työelämässä tarvittavan yleisesti. Lisäksi pääset pohtimaan edellisellä kerralla tekemiesi tulevaisuuskuvien kautta mitä osaamista ne edellyttävät. Tehtävien avulla tunnistat mitä sinulla on jo, mitkä ovat vahvuuksiasi tulevaisuuden työelämässä. Tehtävien, edellisen kerran tiedon valossa ja valmentajan herättelevien kysymysten avulla pääset pohtimaan myös mitä ja millaisia osaamisia tulevaisuus edellyttää juuri sinulta. Tulevaisuudenkestävän osaamisesi tunnistaminen ja sanoittaminen auttavat sinua konkreettisesti työnhaussa, hakemuskirjeiden laatimisessa sekä työhaastatteluissa!

 4. Askelmerkit

  Käsittelemme nykytilan ja tulevaisuuden välimatkaa sekä miten ennakoiva urasuunnittelu auttaa sinua jaksamaan työnhaussa ja tukee työnhakuhyvinvointia.

  Valmentajasi rohkaisee ja antaa vinkkejä omannäköisen ja tulevaisuudenkestävän kasvu- ja urapolun rakentamiseen – mistä lähteä liikkeelle, miten rakentaa arkeesi sopivia askelmerkkejä ja miten ennakoiva urasuunnittelu on keino ylläpitää ja parantaa työnhaussa jaksamista.

  Tehtävien avulla hahmottelet konkreettisia, sopivan kokoisia askelmerkkejä, jotka innostavat ja rohkaisevat.

Tuleva Suunta -valmentajat

Henna Ojala henkilökuva Muutostoimisto Tuleva YTK-Yhdistys yhteistyöwebinaari

Henna Ojala on innostava ja suosittu puhuja, kouluttaja ja valmentaja. Hän on auttanut erilaisia osaajia tunnistamaan ja sanoittamaan vahvuuksiaan työskennellessään erilaisten tiimien ja organisaatioiden parissa. Hennalla on myös taustaa rekrytoinnin, osaajamarkkinoinnin sekä työnhakusparrauksen tehtävistä.

Mari Tähjä on ennakoinnin johtava asiantuntija, joka luo ajatuksiisi liikkuvuutta ja tuoreita näkökulmia.

Mari Tähjä on ennakoinnin johtava asiantuntija, joka luo ajatuksiisi liikkuvuutta ja tuoreita näkökulmia. Mari on innostava ja monipuolinen fasilitaattori, jonka työskentelytapojen pohjana on dialogisuus ja läsnäoleva vuorovaikutus. Mari on myös Sitran kouluttama Erätauko-fasilitaattori.

Johanna Valovirta on osaamisen kehittämisen ja erilaisten kasvupolkujen asiantuntija ja rekrytoinnin ammattilainen.

Johanna Valovirta on osaamisen kehittämisen ja erilaisten kasvupolkujen asiantuntija ja rekrytoinnin ammattilainen. Johanna pilkkoo isotkin muutokset pedagogisella otteellaan konkreettisiksi askeleiksi, vaikkapa työnhaku- tai uramuutostilanteessa.

Muutostoimisto Tuleva on ennakoivan urasuunnittelun ja strategisen osaamisen ennakoinnin suunnannäyttäjä. Tulevan monialainen asiantuntijatiimi vahvistaa yksilöiden, tiimien ja organisaatioiden tulevaisuudenkestävyyttä tarjoamalla ennakoivan urasuunnittelun ja osaamisen ennakoinnin koulutuksia, etävalmennuksia sekä strategia- ja kehityspalveluita.

"Näemme mahdollisuuksia kaikkialla ja kaikissa. Pidämme katseen tiukasti tulevaisuudessa. Ruokimme uteliaisuutta, rohkaisemme tekoihin."​​​​​​​

Linkki kyselyyn