Nainen ajaa piirrettyä ralliautoa.

Kysely: Vähäiset mahdollisuudet kehittyä saa suomalaiset vaihtamaan työpaikkaa – kesälomalla on hyvä hetki kysyä muutama tärkeä kysymys

Suomalaisten mahdollisuuksia oman potentiaalin hyödyntämiseen selvittäneen kyselyn vastaajista puolet kokee, että ei pääse käyttämään taitojaan niin hyvin kuin voisi työelämässä tai yhteiskunnassa ylipäätään. Selkeä enemmistö on vaihtanut tai harkinnut työpaikan vaihtoa viimeisen kolmen vuoden aikana. Asiantuntijan mukaan muutosajatukset voivat taas olla ajankohtaisia monelle, kun kesälomalla on enemmän aikaa ajatella omaa tyytyväisyyttään suhteessa työhön. YTK-Yhdistyksen teettämään kyselyyn vastasi yhteensä 9826 henkilöä.

YTK-Yhdistyksen teettämässä kyselyssä* selvisi, että jopa 47 prosenttia vastaajista kokee, että ei pääse käyttämään kaikkea taitoaan ja osaamistaan. Vastaajat kokivat, että osaamista, taitoja ja mahdollisuuksia jää työelämässä ja yhteiskunnassa hyödyntämättä. 

Puolet (50 %) kyselyn vastaajista on vaihtanut työpaikkaa tai työtehtävät ovat olennaisesti muuttuneet viimeisen kolmen vuoden aikana. 16 prosenttia on harkinnut alan tai työpaikan vaihtoa. Suurin motiivi vaihtamiselle on ollut halu kehittyä ammatillisesti tai oppia uutta. Miesten motiivina on toiminut hieman naisia useammin parempi palkka (M 30 %, N 23 %) ja huono yrityskulttuuri (M 17 %, N 13 %). Naisilla sen sijaan korostuu halu kehittyä ammatillisesti tai oppia uutta (N 36 %, M 31 %) sekä uupuminen työssä (N 18 %, M 14 %).

”Työelämän ja työtehtävien muuttuessa yhä nopeammin ihmiset ovat myös rohkeampia lähtemään kokonaan uusille urille, esimerkiksi uudelleenkouluttautumisen kautta, jos tuntuu, että oma työ ei enää vastaa odotuksia”, sanoo YTK-Yhdistyksen johtaja Pirjo Kaasinen

Paremmat mahdollisuudet hyödyntää omia taitojaan ajavat myös harkitsemaan työpaikan vaihtoa. Puolet (53 %) vaihtoa harkinneista sanoo syyksi toiveen päästä hyödyntämään omaa osaamistaan ja taitojaan paremmin. Vain 9 prosenttia työpaikan vaihtoa harkinneista kokee, että pääsee hyödyntämään koko potentiaalinsa nykyisessä työssään. Jopa 69 prosenttia kokee, että pystyisi antamaan itsestään enemmän. 

”Työn mielekkyyden ja yhteisen tarkoituksen hämärtyminen muutoksen keskellä voi olla uhka työhyvinvoinnille”, sanoo työterveyspsykologi Heli Hannonen Työterveyslaitokselta.

Hannonen jatkaa, että oman työn puntarointi voi tulla ajankohtaiseksi kesälomalla, kun on aikaa pysähtyä ja pohtia omaa tyytyväisyyttään työhönsä ja elämäänsä perusteellisemmin. 

”Jokaisen olisi hyvä pohtia omaa viihtymistään säännöllisesti ja kysyä itseltään ainakin: Miksi teen työtäni? Mikä siinä on parasta? Usein arjen pyörityksessä tähän ei jää aikaa. Etäisyys myös auttaa näkemään asioita selkeämmin. Jos lomalta palaaminen syystä tai toisesta tuntuu ylitsepääsemättömältä, on se vakavasti otettava hälytysmerkki”, muistuttaa Hannonen.

* Kysely toteutettiin online-kyselynä 16.–29.4.2019. Siihen vastasi yhteensä 9826 henkilöä. 

                                                                    

Linkki kyselyyn