mies mietteliäänä läppärin ääressä

Irtisanomisuhka herättää kysymyksiä ja tunteita – valmistautuminen auttaa

Työpaikalla tieto yt-neuvotteluista herättää yleensä paljon kysymyksiä ja tunteita. Jos koet huolta omasta työstä ja sen jatkumisesta, kannattaa ottaa selvää yt-neuvotteluihin ja -menettelyyn liittyvistä asioista. Kokosimme sinulle tietopaketin, jos yt-neuvottelut ovat tulossa tai olet irtisanomisuhan alla!

YT-neuvotteluihin voidaan ryhtyä sellaisissa tilanteissa, joissa suunnitteilla olevilla toimenpiteillä olisi mahdollisesti henkilöstövaikutuksia. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi yrityksen tai sen jonkin osan lopettaminen, siirtäminen toiselle paikkakunnalle tai toiminnan laajentaminen tai supistaminen, palvelutuotannon tai tuotevalikoiman muutokset, joista voi aiheutua muutoksia henkilön asemaan tai työn uudelleen järjestely, josta aiheutuisi henkilöstövaikutuksia. 

Ihan ensimmäiseksi joutuessasi irtisanomisuhan tai lomautusuhan alle kannattaa tarkistaa, oletko oikeutettu ansiopäivärahaan lomautuksen tai mahdollisen työttömyyden ajalta. Keskeisin edellytys ansiopäivärahaoikeudelle on se, että olet työttömyyskassan jäsen ja olet jäsenyysaikana ennen työttömyyttä täyttänyt 26 kalenteriviikon työssäoloehdon. Oman taloudellisen tilanteen varmistaminen saattaa huojentaa mieltä yt-tilanteen keskellä.  

Jos haluat oppia lisää yt-menettelyn eri osa-alueista, neuvotteluiden syistä, aikatauluista tai osapuolista, voit tutustua kokoamaamme kattavaan tietopakettiin

Irtisanomisajan laskeminen ja määräytyminen

Vaikka kaikki yt-neuvottelut eivät aina pääty irtisanomisiin tai edes lomautuksiin, niihin on kuitenkin hyvä neuvottelujen kuluessa varautua. Irtisanomisesta tai lomautuksesta tulee työnantajan ilmoittaa työntekijälle, ja irtisanomistilanteessa noudattaa sovittuja irtisanomisaikoja. Työsopimuslain mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia keskenään irtisanomisajoista. Useimmissa työehtosopimuksissa on kuitenkin rajoitettu tätä sopimusvapautta. Yleensä ei ole esimerkiksi annettu oikeutta poiketa työsopimuksella työehtosopimuksen irtisanomisajoista työntekijälle epäedullisella tavalla.  

Työnantaja ja työntekijä saavat myös sopia työsuhteen irtisanomisesta ilman irtisanomisaikaa, jolloin työsuhde päättyy työpäivän tai -vuoron päättyessä, jonka aikana irtisanomisilmoitus on toimitettu. Irtisanomisaika voi olla enintään kuusi kuukautta. Irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomista seuraavasta päivästä lukien.  

Kokosimme yhteen tietoja irtisanomisajoista, niiden laskemisesta ja määräytymisestä. Lisätietoja yhteistoimintaneuvotteluista löydät myös Lakiruutu-videosarjamme viidennestä osasta. Löydät sen OMA+ -palvelusta.  

Linkki kyselyyn