Hyvä johtaja luottaa työyhteisöön

Työelämä 2030 -kyselymme vastaajista (n=2052) 66 prosenttia uskoo, että etätyö lisääntyy entisestään siihen soveltuvilla aloilla. Etätyöskentely mahdollistaa työn joustavuutta, mitä kyselymme perusteella ihmiset erityisesti työpaikalta kaipaavatkin. Mitä muuta tulevaisuuden etätyö vaatii ja mahdollistaa? Kysyimme tätä Mentoritaksen työelämävalmentajalta Maritta Joelta, joka pohtii päivittäin mitä hyvä työ oikein on.

Joen mukaan tulevaisuuden työelämän tärkein voimavara on se, että työyhteisöjä rakennetaan luottamuksen, turvallisuuden ja yksilöllisen vastuun varaan. Kun työntekijät saavat vastuuta ja luottamusta – tunteen siitä, että heidän tekemisellään on arvo ja merkitys, tulee jokaisen potentiaali aivan uudella tavalla esiin. Tällainen suhde tukee myös asiantuntijatyön tekemistä paikkaan katsomatta.

- Tunne siitä, että itseen luotetaan tuo ihmisen koko potentiaalin aivan eri tavalla esiin. Lähtökohtaisesti jokainen haluaa vastuun edessä tehdä parhaansa ja ylittää odotukset. Tietysti yhteisten pelisääntöjen pitää olla selkeät ja tavoitteet jokaisella tiedossa. Silloin jokainen työntekijä pystyy johtamaan itse itseään, sanoo Joki.

Lisäksi tarvitaan työkavereita. Kyselymme vastaajista puolet on sitä mieltä, että hyvä työ tarkoittaa samaa kuin toimiva työyhteisö. Työyhteisö on tärkeässä roolissa myös etänä työskentelyn lisääntyessä. Paikasta riippumatta on tärkeää, että työkavereiden tuki on saatavilla.

Etätyö mahdollistaa paremmin myös yksilölliset variaatiot työajoissa ja -tavoissa. Kaikkien ei tarvitse sulloutua samaan muottiin, vaan työtekijöiden oma tekemisen rytmi tulee paremmin huomioiduksi. Useilta työpaikoilta tätä ajattelua jo löytyy, mutta esimerkiksi lainsäädäntö tai muut yhteiskunnan rakenteet eivät tätä vielä tue riittävästi.

- Uskon, että pisimmälle päästään, kun keskitytään työn tekemisen tapojen sijaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tämä saattaa unohtua, jos tuijotetaan vain yhteen pisteeseen ja ajatellaan, että tehokkuus näyttää aina samalta. Suurin toiveeni vuoden 2030 -työelämän johtajille onkin se, että tarjotaan työntekijöille luottamus, merkitys, turva, yhteisöllisyys ja yksilöllinen vapaus. Siitä syntyy levollisuus, jota jokaisella työpaikalla varmasti kaivataan, summa Joki.

Linkki kyselyyn