Harkitsetko muutosta työelämässä? Kysy itseltäsi nämä asiat

Työelämä muuttuu muun elämän mukana ja joskus myös itsestä riippumattomista syistä: perhevapailta paluu, yt-neuvottelut, määräaikaisen työsuhteen päättyminen ja niin edelleen. Myös oma tyytymättömyys tai motivaation lasku esimerkiksi liian suuren tai vähäisen työmäärän takia voi olla sysäys muutokselle.

Näissä tilanteissa on tärkeää tehdä matka itseensä ja omiin motiiveihin, tavoitteisiin ja haluihin. Se on usein työläs tie, mutta oikominen ei kannata. Sen sijaan että pohtisi erilaisia ratkaisuja vain mielessään, kannattaa tarttua kynään ja paperiin. Konkreettiset listat kirkastavat ajattelua. Aivojen ja käden yhteistyö synnyttää usein uusia ajatuksia, ja laittaa niitä myös selkeämpään järjestykseen.

Työelämävalmentaja Maritta Joen laatima muistilista kiteyttää tärkeimmät kysymykset, jotka auttavat löytämään suunnan muutokselle. Pohdi omat vastauksesi ja kirjoita ne ylös, ennen kuin alat kirjoittamaan työhakemustasi!

YTK:sta saat tukea ja neuvoja työelämän erilaisissa vaiheissa

Miksi haluan muutosta?

Kun miettii suurempaa muutosta uralla, esimerkiksi uutta työpaikkaa tai kokonaan uutta alaa, eniten kannattaa käyttää aikaa kysymykselle: Miksi? Miksi haluan muutosta?

Omien motiivien ymmärtäminen on ainoa keino löytää asioita, jotka oikeasti tuottavat iloa ja tyytyväisyyden tunnetta. Kun kaikki syyt on listattuna paperilla, on helpompi aloittaa sen hahmottaminen, mitä muutos voisi tarkoittaa käytännössä. Kun uskaltaa olla itselleen rehellinen ja nähdä vaivaa vastauksien löytämisessä, voi turvallisimmin mielin luottaa siihen, että on tyytyväinen muutoksen lopputulokseen.

Pohdi

Omia motiivejaan voi pohtia myös kauemmas: Miksi lähdin opiskelemaan valitsemaani alaa? Miten päädyin ensimmäiseen työpaikkaani? Miksi valitsin nykyiset harrastukseni?

Mitkä ovat vahvuuteni?

Omien vahvuuksien tunnistaminen on työnhaun suosituin mantra. Muutostilanteessa niiden tunnistaminen ja listaaminen ehdottomasti kannattaa. Tärkeää on miettiä sekä omiin luonteenpiirteisiin että konkreettisesti työelämään liittyviä vahvuuksia. Vahvuuksien tunnistamisessa ja selkeyttämisessä kannattaa hyödyntää omia ystäviä ja tuttavia. Esimerkiksi ystäviltä voi pyytä listan siitä, miten he kuvailisivat sinua kolmella sanalla. Tarvittaessa myös erilaisista persoonallisuustesteistä voi olla hyötyä omien luonteenpiirteiden tunnistamisessa ja sanallistamisessa.

tunnista

Kun miettii omia vahvuuksiaan, kannattaa miettiä omaa identiteettiään kokonaisvaltaisesti – ei vain työn kautta. Liian työkeskeinen määrittely ruokkii vääristynyttä ajattelua erityisesti silloin, jos töitä ei ole. Arvomme ei ole kiinni siitä, mitä teemme töissä.

Mistä kaikesta olen jo selvinnyt?

Historian ja saavutusten listaaminen on hyvä muistutus siitä, millaisia asioita on jo saavuttanut, millaisista haasteista selvinnyt ja mitkä taidot ja ominaisuudet ovat auttaneet näissä. Paperille kannattaa laittaa myös suurimmat saavutukset elämässä, liittyivätpä ne sitten työhön, harrastuksiin tai omaan henkilökohtaiseen elämään. Sen jälkeen on luontevaa miettiä, mitkä ominaisuudet ja taidot auttoivat saavuttamaan ne.

Muista

Varsinkin pitkittyneessä työnhaussa on tärkeää muistaa ja muistuttaa itseään, että omat vahvuudet ja hyvät puolet eivät katoa mihinkään, vaikka ei juuri sillä hetkellä olisikaan töissä.

Mitä haluan ja mitä en halua?

Kun edeltäviin kysymyksiin on löytynyt vastaukset, tuntuu mitä luultavammin valmiimmalta myös pohtia sitä, mitä muutos käytännössä tarkoittaisi. Viimeisellä listalla voi olla esimerkiksi yritysten nimiä, erilaisia aloja, työnimikkeitä, tai vaikkapa ajatuksia omasta yrityksestä. Lisäksi kannattaa listata asiat, joita uudelta työltä ei ainakaan halua.

tee

Kun on selvillä, mitä oikeasti haluaa, on toimeen tarttuminen ja esimerkiksi oman ansioluettelon ja hakemuksen laatiminen paljon helpompaa. Joskus saattaa havahtua siihen, että muutos löytyykin yllättäen läheltä, esimerkiksi muokkaamalla nykyistä työtä.


YTK:sta saat tukea ja neuvoja työelämän erilaisissa vaiheissa

Linkki kyselyyn