Aiheettomia kirjeitä erottamisesta

YTK Työelämä ry on kesäkuun alussa lähettänyt erottamiskirjeen niille jäsenille, jotka eivät määräaikaan mennessä ole maksaneet vuosittaista jäsenmaksuaan. Kirjeiden lähettämisen yhteydessä on tapahtunut virhe.

Postille lähetettävistä tiedoista on jäänyt puuttumaan sekä kirjeen lähettäjän että vastaanottajan tiedot. Kirjeitä, joista puuttuu sekä nimi- että osoitetieto on kuitenkin ehtinyt päätyä Postin toimesta sattumanvaraisille vastaanottajille.  

Jos olet saanut vastaavan kirjeen, voit hävittää sen. Kirje on täysin aiheeton. Erottamiskirjeistä on lähetetty uudet versiot oikeilla tiedoilla.  

Huomaathan, että alkuperäisissä kirjeissä EI ole minkäänlaisia henkilötietoja, joten EI ole olemassa vaaraa siitä, että henkilötietoja olisi päätynyt vääriin käsiin.

Linkki kyselyyn