Mahdollisuuksien päivä 18.9. Vauvalla on päällään body, jossa lukee #minussa on mahdollisuuksia.

18.9. on Mahdollisuuksien päivä

YTK-Yhdistys haluaa kiinnittää huomiota jokaisen potentiaalin hyödyntämiseen töissä ja töiden välissä

YTK-Yhdistys haluaa herättää jokaista suomalaista ajattelemaan sitä, miten potentiaalia hyödynnetään työelämässä ja töiden välissä. Siksi päivä, jolloin Yleinen työttömyyskassa YTK sai syntynsä (18.9.1991), on julistettu kansalliseksi Mahdollisuuksien päiväksi. Ensimmäistä Mahdollisuuksien päivää juhlistetaan mm. lahjoittamalla sinä päivänä syntyneille #minussaonmahdollisuuksia-body ja julkistamalla stipendihaku potentiaalin kehittämiselle.

YTK-Yhdistys kysyi laajassa kyselytutkimuksessa* jäsenistöltään mahdollisuuksien hyödyntämisestä työelämässä ja töiden välissä. Tulokset olivat pysäyttäviä ja viittaavat siihen, että meillä on työelämässä ja yhteiskunnassa paljon potentiaalia, joka jää käyttämättä”, toteaa YTK-Yhdistyksen johtaja Pirjo Kaasinen. “Suomalaisten mielestä työn merkityksellisyys perustuu kolmeen asiaan: onnistumisen tunteisiin, osaamisen arvostamiseen ja sen hyödyntämiseen. Kuitenkin lähes puolet vastanneista kokee, ettei pääse hyödyntämään taitojaan ja osaamistaan niin hyvin kuin voisi työelämässä tai yhteiskunnassa. Vastanneiden mukaan potentiaalin parempi hyödyntäminen vaatii tekoja ja muutoksia niin yhteiskunnan kuin työelämän tasolla, rakenteissa ja asenteissa.”

“Siksi haluamme herätellä Mahdollisuuksien päivänä jokaisen pohtimaan omaa potentiaaliaan. Miten minä voisin tuoda omaa potentiaaliani paremmin esiin tai hyödyntää muiden potentiaalia? Toivomme, että päivän aikana jokainen voisi katsoa itseään hyväksyvästi ja todeta, että #minussaonmahdollisuuksia,” Kaasinen jatkaa.

Mahdollisuuksien päivän vauvat saavat oman bodyn ja jäsenet valmennusstipendejä

”Jokainen meistä syntyy tähän maailmaan täynnä potentiaalia. Siksi päädyimme juhlistamaan tätä päivää lahjoittamalla jokaiselle vastasyntyneelle ympäri Suomen #minussaonmahdollisuuksia-bodyn”, kertoo Kaasinen.  

Mahdollisuuksiin panostaminen jatkuu myös syksyn aikana. YTK-Yhdistys jakaa jäsenilleen 10 000 euron arvosta stipendejä oman osaamisen kehittämiseen tai ylläpitoon liittyviin opintoihin, joiden tarkoituksena on lisätä työnsaantimahdollisuuksia tai pärjäämistä nykyisessä työssä. Haku käynnistyy 18.9. ja jatkuu lokakuun loppuun asti.

Faktoja YTK-Yhdistyksen kyselystä

YTK-Yhdistyksen teettämän kyselytutkimuksen mukaan mm.

  • Työstä tekee merkityksellistä se, että kokee onnistumisen tunteita (50 %), osaamista arvostetaan (49 %) ja se, että pystyy hyödyntämään osaamistaan (46 %)
  • 47 % vastaajista kokee, että ei pääse hyödyntämään taitojaan ja osaamistaan niin hyvin kuin voisi työelämässä tai yhteiskunnassa ylipäätään.
  • Vastaajat kokevat vahvimpina taitoinaan ja ominaisuuksinaan luonteenpiirteisiin ja muuhun kuin varsinaiseen ammatilliseen osaamiseen liittyvät taidot. 
  • 2/3 vastaajista oli vaihtanut työpaikkaa, harkinnut työpaikan vaihtoa tai työtehtävät olivat olennaisesti muuttuneet viimeisen kolmen vuoden aikana.
  • Pääasiallisia syitä työpaikan vaihtamiseen olivat halu kehittyä ammatillisesti tai oppia uutta (34 %), työsuhteen päättyminen tai epävakaa tilanne (30 %) ja usko siihen, että toisessa työssä pääsisi hyödyntämään paremmin osaamista ja taitoja (27 %).
  • 1/4 kokee työssään merkityksettömyyttä.
  • Vain 27 % kokee olevansa haaveammatissaan.
  • 56 % kokee pääsevänsä hyödyntämään osaamista ja taitojaan parhaiten työelämässä. 
  • Miehiin verrattuna naisilla korostuu potentiaalin hyödyntäminen perhe-elämässä (N 20 %, M 13 %)

* Kysely toteutettiin online-kyselynä 16.–29.4.2019. Siihen vastasi yhteensä 9826 henkilöä.

Lisätietoja:

Pirjo Kaasinen
Johtaja, YTK-Yhdistys ry 
[email protected]
​​​​​​​p. 050 389 2937                                                                                

YTK-YHdistys ry

on perustettu vuonna 2005 tuottamaan jäsenilleen työelämään liittyviä palveluita ja jäsenetuja. Yhdistyksen jäsenmäärä on vahvassa kasvussa ja se on jo 183 000. Täysjäseniksi voivat liittyä kaikki Yleinen työttömyyskassa YTK:n työssäkäyvät jäsenet sekä opiskelijajäseniksi kaikki yli 16-vuotiaat Suomessa opiskelevat nuoret. ytk-yhdistys.fi

Linkki kyselyyn